Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Β
Ενότητα 8. Το βιβλίο της Αλήθειας στη Θεία Λατρεία

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.