Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Β
Ενότητα 5. Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.