Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Α
Ενότητα 3. Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Αλήθεια

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.