Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
2. Οι αποφάσεις στον Δήμο 4. Τι έμαθα ως τώρα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Κεφάλαιο 3

Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα


Εικόνα


Μάθαμε ότι...

Ενεργός πολίτης είναι εκείνος ο οποίος ενημερώνεται και ενδιαφέρεται για όσα συμβαίνουν στη γειτονιά του, στην πόλη του, στη χώρα του και στον κόσμο και συμμετέχει, μέσα στις δυνατότητές του, στην επίλυση τόσο των τοπικών όσο και των παγκόσμιων προβλημάτων.