Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
4. Τι έμαθα ως τώρα; 2. To δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Ενότητα Γ

Zoύμε στη δημοκρατία

Σ' αυτήν την ενότητα

  • Θα μάθουμε τι είναι δημοκρατία και ποιες διαφορές έχει από τη δικτατορία.
  • Θα γνωρίσουμε το πολίτευμα της χώρας μας και τις λειτουργίες του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
  • Θα διερευνήσουμε και θα προβληματιστούμε για τη δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή, στο σχολείο, στη γειτονιά, στη χώρα μας.

Κεφάλαιο 1

Zoύμε στη δημοκρατία


Εικόνα

Εικόνα

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία την έχει ο δήμος, δηλαδή ο λαός. Στα σύγχρονα κράτη οι πολίτες αναθέτουν την εξουσία αυτή στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, τους βουλευτές. Στη δημοκρατία κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκλέγει αυτούς που θα τον κυβερνήσουν, αλλά και να εκλέγεται ο ίδιος από τους συμπολίτες του, για να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας.

επίσκεψη στην τάξη
εικόνα

«Στις 21 Απριλίου 1967 μια ομάδα στρατιωτικών διέλυσε τη Βουλή και κατάργησε τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με πραξικόπημα, δηλαδή με βίαιο τρόπο. Καταπάτησε τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, όπως την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα να εκλέγουν την κυβέρνηση. Πολλοί πολίτες που αντέδρασαν σε αυτή την κατάσταση φυλακίσθηκαν, βασανίστηκαν και οδηγήθηκαν στην εξορία. Τον Ιούλιο του 1974 μετά από αγώνες του λαού, των εργατών, των αγροτών και των φοιτητών, η χούντα έπεσε και η δημοκρατία επανήλθε στην Ελλάδα».

Γι’ αυτό, κάθε χρόνο στις 17 του Νοέμβρη τιμάμε τον αγώνα των φοιτητών που εξεγέρθηκαν στο Πολυτεχνείο κατά της χούντας.

1. Να γράψετε κάτω από κάθε πρόταση σε ποιο πολίτευμα αναφέρεται:

Εικόνα


Μάθαμε ότι...

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και ασκείται η κρατική εξουσία ονομάζεται πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα σύμφωνα με το οποίο η εξουσία πηγάζει από τον λαό. Στη δημοκρατία όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να συμμετέχουν στα κοινά. Είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν κατοχυρωμένα τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματά τους.