Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
5. Το κράτος και το έθνος 7. Είναι και δική μου δουλειά; Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Κεφάλαιο 6

Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου


Εικόνα


1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;


Η Ευρώπη αποτελείται από πολλά κράτη και λαούς, οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αλλά έχουν και αρκετά κοινά ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία. Γι’ αυτόν τον λόγο πολλοί Ευρωπαίοι οραματίστηκαν από παλιά μια ενωμένη Ευρώπη. Το όραμα αυτό άρχισε να πραγματοποιείται μετά τα τραγικά αποτελέσματα των δύο Παγκόσμιων Πολέμων. Τότε, ορισμένα Ευρωπαϊκά κράτη ίδρυσαν μια κοινότητα οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Η πρώτη αυτή κοινότητα εξελίχθηκε κι έτσι προέκυψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σήμερα (2008) αριθμεί 27 κράτη-μέλη και διευρύνεται με νέα.


2. Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις

Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, θρησκεία και πεποιθήσεις μπορούν:

  • να εκλέγουν και να εκλέγονται στις Ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές της κοινοτικής χώρας που ζουν, έστω κι αν δεν είναι πολίτες της χώρας αυτής,
  • να ταξιδεύουν, να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • να συμμετέχουν σε προγράμματα της Ε.Ε., ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες,

Έχουν την υποχρέωση:

  • να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της Ε.Ε. που γίνονται και νόμοι της χώρας τους.

Εικόνα

3. Να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο των μαθητών από την Ισπανία.


Εικόνα

4. Φυσικοί πόροι είναι το νερό, το έδαφος, τα καύσιμα κ.ά. που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της γης. Η ζωή μας εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους, επειδή από αυτούς ο άνθρωπος παράγει προϊόντα, όπως είναι τα τρόφιμα.

Σκεφτείτε προϊόντα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή, τα οποία εξαρτώνται από πηγές που βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου ή έχουν παραχθεί από ανθρώπους που ζουν σε άλλες περιοχές της γης.


Εικόνα

εικόνα εικόνα

Εικόνα

επίσκεψη στην τάξη

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα


Μάθαμε ότι...

Ο Έλληνας, ως πολίτης της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης, έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να ζει, να εργάζεται, να σπουδάζει και να ταξιδεύει ελεύθερα σ’ όλες τις χώρες της Ε.Ε. και να συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως υπεύθυνος πολίτης πρέπει να σέβεται και να τηρεί τους κανονισμούς της Ε.Ε.

Όλοι είμαστε πολίτες ενός κράτους, αλλά και πολίτες του κόσμου. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο, επηρεάζει τη ζωή των άλλων και επηρεάζεται από τους άλλους, όσο μακριά κι αν ζούμε (αλληλεξάρτηση).

Οι πολίτες δεν έχουν μόνο το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκλέγουν και να εκλέγονται, αλλά πρέπει να ενδιαφέρονται και να αναλαμβάνουν δράση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στον τόπο τους και σε όλον τον κόσμο.