Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
18.1 Τι σημαίνουν οι λέξεις; 18.3 Ομώνυμα – Παρώνυμα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
eikonaE17_01

18.2       Συνώνυμα – Αντώνυμα (αντίθετα)

eikonaE18_03
Συνώνυμα ονομάζονται οι διαφορετικές λέ-
ξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία.
παπάς – ιερέας
λευκός – άσπρος
μπαμπάς – πατέρας
κ.ά.
Αντώνυμα (αντίθετα) ονομάζονται οι λέξεις
που έχουν αντίθετη σημασία.

ψηλός – κοντός
πλούσιος – φτωχός
όμορφος – άσχημος
πάνω – κάτω
γεμίζω – αδειάζω
ανεβαίνω – κατεβαίνω
κ.ά.