Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
16.5 Ευθύς – πλάγιος λόγος Πώς φτιάχνω νέες λέξεις; Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

Βρίσκω τις σχέσεις των λέξεων

Παραγωγική μορφολογία - Σύνθεση -
Σημασιολογία