Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
ΙΑ Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις Βρίσκω τις σχέσεις των λέξεων Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
eikonaE16_01

16.5       Ευθύς – πλάγιος λόγος

eikonaE16_78

– Τι σου συνέβη;
– Με έριξαν στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι, που μαγεύτηκε από
το τραγούδι μου, με έβγαλε στη στεριά.
Ευθύς λόγος

eikonaE16_79

 

Οι ψαράδες ρώτησαν τον Αρίωνα τι του είχε συμβεί κι εκείνος απά-
ντησε ότι τον είχαν ρίξει στη θάλασσα, αλλά ένα δελφίνι, που μαγεύ-
τηκε από το τραγούδι του, τον έβγαλε στη στεριά.
Πλάγιος λόγος

eikonae16_80
Στον ευθύ λόγο ακούμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα λέει, ενώ
στον πλάγιο λόγο τα λόγια αυτά τα μεταφέρει κάποιο τρίτο πρόσωπο.
Για να μετατρέψω τον ευθύ σε πλάγιο λόγο:
1. Προσθέτω τα ονόματα των προσώπων.
2. Βάζω συνδέσμους για να ενώσω τις προτάσεις.
3. Χρησιμοποιώ ρήματα όπως ρώτησε, απάντησε, είπε κ.ά.
4. Μετατρέπω τις κύριες προτάσεις σε εξαρτημένες.
5. Αλλάζω το πρόσωπο των ρημάτων από πρώτο/δεύτερο σε τρίτο (π.χ. ήθελα ήθελε). 6. Μερικές φορές, αλλάζω και τον χρόνο του ρήματος
(π.χ. έριξαν είχαν ρίξει).
eikonaE16_81

«Θέλω φαγητό», είπε ο Αρίωνας.
Τα λόγια του Αρίωνα βρίσκονται μέσα σε εισαγωγικά, «…»,
άρα… έχουμε ευθύ λόγο.

Ο Αρίωνας είπε ότι ήθελε φαγητό.
Εδώ δεν έχουμε εισαγωγικά, άρα… έχουμε πλάγιο λόγο.