Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
13.1 Aπλές και σύνθετες προθέσεις 14.1 Σύνδεσμοι Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
eikonaE03_01

13.2       Λόγιες προθέσεις

Πολλές φορές, χρησιμοποιούμε στον λόγο μας προθέσεις και προθετικές φράσεις που προ-
έρχονται από παλιότερες μορφές της γλώσσας μας. Αυτές είναι οι προθέσεις:

δια, εκ, επί, εν, περί, προ, υπέρ, υπό, ανά

Αυτές τις χρησιμοποιούμε συνήθως σε σύνθετες λέξεις ή σε στερεότυπες εκφράσεις:
προ Χριστού, προ-βάδισμα, εκ γενετής, εκ-λέγω

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 32
Βρίσκω τι σημαίνουν οι παρακάτω εκφράσεις:
  1. Εκ περιτροπής...................................................................................................
  2. Άνευ αποδοχών.................................................................................................
  3. Επί ίσοις όροις ..................................................................................................
  4. Υπό εξέταση .....................................................................................................
  5. Δια της βίας .....................................................................................................