Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
12.2 Επιρρήματα σε -α και -ως 13.1 Aπλές και σύνθετες προθέσεις Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
eikonaE03_01

12.3       Παραθετικά επιρρημάτων

eikonaE12_10
Μερικές φορές, όμως, θέλω να εκφράσω σύγκριση και στα επιρρήματα:

– Ορέστη, φέρε μου σε παρακαλώ το βαζάκι με το γλυκό.
– Πού είναι;
– Χαμηλά, στο ράφι της κουζίνας.
– Δεν το βρίσκω. Είναι κοντά στο μπολ με τα φρούτα;
– Όχι, χαμηλότερα.
– Εκεί που έχεις ένα βαζάκι που λέει «ζάχαρη»;
– Όχι, όχι, ακόμα πιο χαμηλά.
– Α, το βρήκα. Ε, μα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, γι' αυτό δεν το βρήκα
εύκολα.

eikonaE12_11
Τα παραθετικά των επιρρημάτων μοιάζουν με εκείνα των επιθέτων.
Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται:
 • είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότερα και -ύτερα:
  • ωραία – ωραιότερα
   βαθιά – βαθύτερα
 • είτε περιφραστικά, με τη λέξη πιο:
  • ωραία – πιο ωραία
   βαθιά – πιο βαθιά

 

Ο υπερθετικός σχηματίζεται:
 • είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότατα, -ύτατα:
  • ωραία – ωραιότατα
   βαθιά – βαθύτατα
 • είτε περιφραστικά, με τα επιρρήματα πολύ, πάρα πολύ :
  • ωραία – πολύ ωραία
   βαθιά – πάρα πολύ βαθιά
eikonaE12_12
Τα παραθετικά των επιρρημάτων που δεν προέρχο-
νται από επίθετα σχηματίζονται μόνο περιφραστικά,
δηλ.κάτω – πιο κάτω, μπροστά – πιο μπροστά.
eikonaE08_23

Τι θα θυμάμαι για... τα επιρρήματα

 1. Τα επιρρήματα μπορεί να είναι τοπικά, χρονικά, τροπικά,
  ποσοτικά.
 2. Μερικά επιρρήματα σχηματίζονται από επίθετα με την κα-
  τάληξη -α ή -ως.
 3. Κάποια επιρρήματα σχηματίζουν παραθετικά.