Το παρόν εκπαιδευτικό παιχνίδι παραχωρήθηκε στο Έργο από το Βρετανικό Συμβούλιο και προέρχεται από τoν ιστότοπο LearnEnglish Kids.
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.