Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
54.Προβλήματα γεωμετρίας Επαναληπτικό: Κεφάλαια 51-55 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Με τι αριθμούς υπολογίζουμε τις αποστάσεις των αστεριών;

Τα παιδιά της Ε΄ Tάξης επέστρεψαν στο σχολείο με πολλές όμορφες εντυπώσεις από την επίσκεψή τους στο Πλανητάριο.

Εικόνα

  • Διαβάζω δυνατά πολύ προσεκτικά και αντιστοιχίζω:

Εικόνα

Αριθμοί που ξεπερνούν το δισεκατομμύριο (1.000.000.000): γνωριμία, φωνολογική ανάλυση, ανάγνωση, γραφή, απλή διαχείριση (μισό - διπλάσιο).

 

Εργασία

Εικόνα

  • Παρατηρώ προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα και βάζω το όνομα σε κάθε πλανήτη:
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΣΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΑΠO ΤOΝ ΗΛΙO
Αφροδίτη 108,2 εκατ. χμ. ή 108.200.000 χμ.
Άρης 227,9 εκατ. χμ. ή 227.900.000 χμ.
Γη 150 εκατ. χμ. ή 150.000.000 χμ.
Κρόνος 1,427 δισ. χμ. ή 1.427.000.000 χμ.
Δίας 778,3, εκατ. χμ. ή 778.300.000 χμ.
Ερμής 57,9 εκατ. χμ. ή 57.900.000 χμ.
Πλούτωνας 4,497 δισ. χμ. ή 4.497.000.000 χμ.
Oυρανός 2,31 δισ. χμ. ή 2.310.000.000 χμ.
Ποσειδώνας 2,87 δισ. χμ. ή 2.870.000.000 χμ.

Εικόνα

  • Ποια απόσταση είναι η μεγαλύτερη; ........................................................................

  • Ποιος πλανήτης βρίσκεται πιο μακριά από τον Ήλιο; ...................................................

  • Ποια απόσταση είναι η μικρότερη; ...........................................................................

  • Ποιος πλανήτης βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο; .........................................................

 

Εικόνα

Για να εκφράσουμε τις αποστάσεις των πλανητών στο Γαλαξία μας, χρειαζόμαστε πολύ μεγάλους αριθμούς.