Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
48.Αξιολόγηση πληροφοριών - διόρθωση προβλήματος 50.Σμίκρυνση – Μεγέθυνση Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πώς οργανώνουμε τη λύση ενός προβλήματος;

Στο μάθημα της πληροφορικής τα παιδιά βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά σε σχέδια εργασίας στο μάθημα των μαθηματικών.

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη:

  • Ποια είναι η πηγή πληροφόρησης;

  • Ποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και για πoιο λόγο;

  • Ποιες πληροφορίες μπορούμε να καταγράψουμε από την οθόνη του υπολογιστή;

  • Πόσοι είναι οι Έλληνες μαθητές στο δημοτικό σχολείο;
Εικόνα

Eκτιμώ περίπου:

 

 

Υπολογίζω με ακρίβεια:

 

 

Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τη στρατηγική που χρησιμοποιήσαμε για να λύσουμε το πρόβλημα.

Επαληθεύω:
  • Πόσοι μαθητές κατά μέσο όρο βρίσκονται σε καθεμιά από τις 6 τάξεις του δημοτικού και σε καθεμιά από τις 3 τάξεις του γυμνασίου στη χώρα μας;

Eκτιμώ περίπου:

 

 

Υπολογίζω με ακρίβεια:

 

 

Διδακτική επίλυσης προβλήματος. Xρήση στρατηγικών.
Mοντελοποίηση των βημάτων που ακολουθούμε: Oργάνωση πληροφοριών, εκτίμηση αποτελέσματος, ακρίβεια, έλεγχος.

 
  • Εικόνα Εκτιμώ και στη συνέχεια υπολογίζω περίπου τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν:
α. Oι Έλληνες μαθητές:
Στο δημοτικό;   Στο γυμνάσιο;  
β. Oι αλλοδαποί μαθητές:
Στο δημοτικό;   Στο γυμνάσιο;  
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη για τις στρατηγικές που χρησιμοποιήσαμε, αλλά και
για τις απαντήσεις που βρήκαμε στα παραπάνω ερωτήματα.

Εργασία

Παιχνίδι NIM. Το ΝΙΜ είναι αρχαίο κινέζικο παιχνίδι. Παίζουν δύο παίχτες. Τοποθετούμε 15 πούλια σε τρεις σειρές. Σε κάθε κίνηση κάθε παίχτης παίρνει όσα πούλια θέλει από μία μόνο σειρά. Νικητής είναι όποιος πάρει το τελευταίο πούλι. Δείτε πώς έπαιξε ο Νικόλας με τον Άλκη:

Εικόνα

Παίζουμε κι εμείς. Κάθε φορά ξεκινά άλλος παίχτης πρώτος. Προσέχουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.


Μικροπείραμα 

 

Εικόνα

Xρήσιμα βήματα στην επίλυση ενός προβλήματος είναι:

1. Αξιολογώ τις πληροφορίες και οργανώνω τα δεδομένα.

2. Επιλέγω στρατηγική επίλυσης.

3. Εκτιμώ το αποτέλεσμα και το βρίσκω με ακρίβεια.

4. Επαληθεύω τη λύση που πρότεινα.

Απαντώ στα ερωτήματα του προβλήματος.