Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
45.Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων – Συμμετρία 46.Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

 

Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

1) Να διακρίνω τα είδη των γωνιών, να συγκρίνω και να σχεδιάζω γωνίες.

Φτιάχνω τις παρακάτω γωνίες. Τις μετρώ και τις ονομάζω. Oι γωνίες είναι:

Εικόνα Εικόνα Εικόνα

• 1500 > ........ > 1300
δηλ. είναι ................ γωνία

• Oρθή, δηλαδή
είναι ........ μοίρες.
• 300> ........> 500
δηλ. είναι .............. γωνία.

2) Να διακρίνω τα είδη των τριγώνων και τις ιδιότητές τους. Βάζω Εικόνα στο σωστό:

 • Παρατηρώ τις γωνίες του τριγώνου.
  Η γωνία Εικόνα είναι:

  Εικόνα

Εικόνα Το τρίγωνο είναι
............................
 • Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
 • Το τρίγωνο Εικόνα είναι
  Η γωνία Εικόνα είναι:

  • ισοσκελές Εικόνα     • ισόπλευρο Εικόνα    • και τα δύο Εικόνα

Εικόνα
 • Αναγνωρίζω τρίγωνα χωρίς χάρακα:
ισόπλευρο Εικόνα
σκαληνό Εικόνα
ισοσκελές Εικόνα
 • Επαληθεύω την εκτίμηση μου με χάρακα.

 

Εμπέδωση – επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

3) Να χαράζω το ύψος ενός τριγώνου.

Φέρνω τα ύψη στα παρακάτω τρίγωνα χρησιμοποιώντας το Εικόνα

Εικόνα Εικόνα

4) Να λύνω προβλήματα με γεωμετρικά σχήματα.

 • Υπολογίζω το εμβαδόν του παρακάτω συμμετρικού σχήματος: ..........................
 • Χαράζω δύο ορθογώνια τρίγωνα, ώστε να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Πόσο είναι το εμβαδόν του; ....................................
Εικόνα Εικόνα

Καταγράφω την προσωπική μου άποψη για τα κεφάλαια 41-45.

 • Mου έκανε εντύπωση: ................................................................................................................................ .......................................................................................................................................
 • Mε δυσκόλεψε πιο πολύ: ............................................................................................................. .......................................................................................................................................
 • Έμαθα πολύ καλά .............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................
Εικόνα Φτιάχνουμε με την ομάδα μας ένα πρόβλημα για την τράπεζα εργασιών της τάξης που ικανοποιεί την παρακάτω προϋπόθεση:
Εικόνα

Να δίνονται οδηγίες κατασκευής ενός σύνθετου γεωμετρικού σχήματος το οποίο έχει:

 • τουλάχιστον 2 οξείες γωνίες.
 • άξονα συμμετρίας.
 

 

Εικόνα
 • 2 παίκτες ή 1-2 ομάδες

 • κομπιουτεράκι

 • 1 ζάρι

 • πιόνια χρωματιστά για κάθε παίκτη (φασόλια, ξηροί καρποί)

Εικόνα

Στόχος: Ξεκινάμε από την αφετηρία με 1.000 βαθμούς ο καθένας.Κερδίζει όποιος φτάσει στο τέρμα έχοντας τους περισσότερους βαθμούς.Όποιος φτάσει πρώτος, περιμένει και τους υπόλοιπους.

Εικόνα