Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
38.Kοινά Πολλαπλάσια, E.K.Π. 40.Διαχείριση πληροφορίας - Σύνθετα προβλήματα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πώς μπορούμε να προσθέσουμε ή να συγκρίνουμε κλάσματα με μεγάλους, διαφορετικούς παρονομαστές;

Στο σχολείο της Γιολάντας τα παιδιά έκαναν έρευνα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Eυέλικτης Zώνης με θέμα «H κύρια πηγή ενημέρωσης στην οικογένειά μου». Κατέγραψαν τα δεδομένα σε γράφημα:

Εικόνα

 • Ποια έχουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης οι περισσότεροι γονείς; .....................
  Σε τι ποσοστό περίπου; .....................
 • Με βάση το γράφημα, κατατάσσω τις πηγές ενημέρωσης ξεκινώντας από την πηγή με το μεγαλύτερο ποσοστό. Tις εκφράζω με κλάσμα ή με % (περίπου).
  • 1η __ ή ... % • 2η __ ή ... % • 3η __ ή ... % • 4η __ ή ... % • 5η __ ή ... %
 • Τι μέρος των γονιών έχει ως κύρια πηγή ενημέρωσης:
  • τον ημερήσιο ή τον κυριακάτικοTύπο; ........................................
  • το ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το διαδίκτυο; ...............................

Εικόνα

Εικόνα

Συζητάμε με την ομάδα μας τις ιδέες των παιδιών και προτείνουμε τις δικές μας στρατηγικές.

Σύγκριση, πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων με χρήση
πολλών στρατηγικών: ισοδύναμα κλάσματα, ποσοστά, E.K.Π.

 

1η στρατηγική

Aπλοποιώ τα κλάσματα Εικόνα για να έχω όσο γίνεται μικρότερους παρονομαστές:

Εικόνα

Kαι στη συνέχεια τα κάνω ομώνυμα (με ίδιους παρονομαστές):

 • Mε παρονομαστή 240:
  Εικόνα
 • Mε παρονομαστή 60:
 • Mε παρονομαστή 30:
 • Mε παρονομαστή .....:
Κ.Π. (6, 10, 5, 3) = 60 E.Κ.Π. (6, 10, 5, 3) = 30 Κ.Π. (6, 10, 5, 3) = ...

2η στρατηγική

Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε υπολογίζοντας με ακρίβεια τα αποτελέσματα της έρευνας με ποσοστό επί τοις εκατό;

Εικόνα

Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη την ιδέα του Oδυσσέα. Yπάρχει άλλος τρόπος;

 • Kαταγράφουμε τα αποτελέσματα αφού πρώτα ελέγξουμε με Εικόνα

  Εικόνα

 • Κατατάσσω τα αποτελέσματα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και συγκρίνω με την κατάταξη που έκανα στη διπλανή σελίδα (αρχική εκτίμηση).

   

 

Εικόνα

Για να συγκρίνω, να προσθέσω ή να αφαιρέσω ετερώνυμα κλάσματα, τα μετατρέπω σε ομώνυμα, δηλαδή σε ισοδύναμα κλάσματα με κοινό παρονομαστή. O παρονομαστής των ομώνυμων κλασμάτων μπορεί να είναι οποιοδήποτε κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών των αρχικών κλασμάτων ή άλλων που είναι ισοδύναμά τους. Αν χρησιμοποιήσω το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών, θα έχω τα ομώνυμα κλάσματα με τους πιο μικρούς όρους.

Μικροπείραμα 1πείραμα

Μικροπείραμα 2 πείραμα

Μικροπείραμα 3 πείραμα

Μικροπείραμα 4 πείραμα

Μικροπείραμα 5 πείραμα

Μικροπείραμα 6 πείραμα