Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
34.Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα Επαναληπτικό: Κεφάλαια 30-35 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πότε κάνουμε διαίρεση και πότε πολλαπλασιασμό;

Tι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα παιδιά;

  • Συμπληρώνω ό,τι λείπει. Προτείνω λύση στα παρακάτω προβλήματα
    Εικόνα
  • Ποια παιδιά υπολόγισαν με διαίρεση και ποια με πολλαπλασιασμό;
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τις στρατηγικές που βρήκαμε για να λύσουμε τα προβλήματα.

Εργασίες

Εικόνα1. Με την ομάδα μου μοιραζόμαστε 5 €. O καθένας πήρε .... €. (Xρησιμοποιούμε ψεύτικα ευρώ.) Συζητάμε τους τρόπους μοιρασιάς που βρήκαμε.

2. Παρατηρούμε τις διαιρέσεις και τους πολλαπλασιασμούς. Ποιοι αριθμοί λείπουν; Συμπληρώνω:

Εικόνα

Διαφορετικές στρατηγικές στην επίλυση προβλήματος. O πολλαπλασιασμός και η διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις.

 

3. Τα 3 λίτρα γάλα κοστίζουν 5,70 €. Πόσο κοστίζει το 1 λίτρο γάλα;

Εικόνα

4. Τα γραμματόσημα μίας καρτέλας κοστίζουν 26,40 € ­. Πόσο κοστίζει το 1/8 των γραμματοσήμων της καρτέλας;

Εικόνα

5. Πόσο κάνει κάθε φορά το 1 κιλό;

Εικόνα

6. Εικόνα Φτιάχνω με τον διπλανό μου ένα πρόβλημα διαίρεσης και ένα πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας τους ίδιους αριθμούς ως δεδομένα.

 

Εικόνα

Για κάθε πρόβλημα μπορώ να βρω διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης. Το ίδιο πρόβλημα μπορώ να το λύσω είτε υπολογίζοντας με πολλαπλασιασμό είτε υπολογίζοντας με διαίρεση.

Εικόνα