Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
30.Mονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α) 32.Mονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πώς είμαστε σίγουροι για τις μετατροπές μήκους που κάνουμε;

ΕικόναΣτο μάθημα της Γεωγραφίας τα παιδιά βρήκαν στο χάρτη ότι το πιο ψηλό βουνό της Ελλάδας είναι ο Όλυμπος με ύψος δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαεπτά μέτρα και το πιο βαθύ σημείο των ελληνικών θαλασσών βρίσκεται στα ανοικτά της Πύλου με βάθος πέντε χιλιάδες πεντακόσια μέτρα.

 • Εκτιμώ ποιες από τις συμβολικές γραφές αντιστοιχούν στους παραπάνω αριθμούς:

  • Α) 2.917 μ. 2,917 χμ. 2.917 χμ. 2,917 μ. 291.700 δεκ.

  • Β) 5.005 μ. 5,000500 χμ. 5,500 χμ. 5.500 μ. 55.000 δεκ.

 • Χρησιμοποιώ τους «άβακες» του μήκους για να ελέγξω τις εκτιμήσεις μου:

  Εικόνα

 • Tι αξία έχουν τα 0 μετά την υποδιαστολή; Eξηγώ.

  Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Με την ομάδα μου χρησιμοποιούμε τους άβακες του μήκους αντίστοιχα για να επαληθεύσουμε τις εκτιμήσεις μας για το βαθύτερο σημείο της ελληνικής θάλασσας.

Μονάδες μέτρησης μήκους. Μονάδα αναφοράς, μετατροπές, επαλήθευση.

 

Εργασίες

1. Μετατρέπω τα 2.125 χιλιοστόμετρα σε εκατοστόμετρα, δεκατόμετρα και μέτρα. Eλέγχω με το μετατροπέα μήκους όπως στο παράδειγμα:.

Εικόνα

2. Συμπληρώνω στον αριθμό-στόχο ό,τι λείπει:

Εικόνα

 

Εικόνα

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με 10, 100, 1.000 κτλ.

Εικόνα