Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
Επαναληπτικό: Κεφάλαια 22-29 31.Mονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (β) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πόσο είναι το 1,5 εκατοστόμετρο (1,5 πόντος);

 • Ποιο παιδί στην ομάδα έχει:
  • το μικρότερο βάρος; ........................
  • το μεγαλύτερο βάρος; ........................

Εικόνα

 • Ποιο είναι το πιο ψηλό παιδί; ................................

 • Ποιο παιδί είναι το πιο αδύνατο και το πιο ψηλό ταυτόχρονα; ............................

 • Στο τέλος της χρονιάς η Νεφέλη ψήλωσε 3,5 πόντους. Υπολογίζω πόσο θα είναι το ύψος της: ................................

Εργασίες

1. Σημειώνω 2 μετρήσεις με ακρίβεια που έκανα με τον διπλανό μου στην τάξη.

Εικόνα
................................ μ. ................................ μ.
................................ εκ. ................................ εκ.
Εικόνα

Μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο.

Υποδιαιρέσεις του μέτρου είναι:

Εικόνα
Μεγάλη μονάδα μέτρησης μήκους είναι το χιλιόμετρο (χμ.). 1.000 μ. = 1 χμ.

Μονάδες μέτρησης μήκους.

 

2. Παρατηρώ τις μετατροπές που κάνουν τα παιδιά. Εξηγώ, όπως στο παράδειγμα, και συμπληρώνω όπου χρειάζεται:

Εικόνα

 • Διατάσσω τα παραπάνω μήκη από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:

............ < ............ < ............ < ............ < ............

3. Ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή για το σαλιγκάρι προκειμένου να φτάσει στο μαρούλι; Υπολογίζω σε:

 • μέτρα
 • εκατοστόμετρα

Εικόνα

 

Εικόνα

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης μήκους σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με 10, 100, 1.000. Παραδείγματα:

Tα 3,5 μ. είναι
 • 3,5 x 10 = 35 δεκ.
 • 3,5 x 100 = 350 εκ.
 • 3,5 x 1.000 = 3.500 χιλ.
Tα 0,7 χμ. είναι 0,7 x 1.000 μ.= 700 μ.