Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
Επαναληπτικό: Κεφάλαια 7-13 15.Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πόσες φορές πρέπει να πάρουμε το 1/10 για να έχουμε 10 μονάδες; Πώς πολλαπλασιάζουμε γρήγορα δεκαδικούς αριθμούς;

Στις δραστηριότητες της Eυέλικτης Zώνης τα παιδιά έκαναν σχέδιο εργασίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Oι αριθμοί που οδήγησαν την τάξη σε συζητήσεις ήταν:

Εικόνα

 • Ποιος από τους παραπάνω αριθμούς που βρήκαν τα παιδιά ήταν:

- ο μεγαλύτερος; .................................Tι αντιπροσωπεύει; ..................................

- ο μικρότερος; ....................................Tι αντιπροσωπεύει; .................................

 • Ποιος αριθμός σας έκανε εντύπωση; ...................................................................
 • Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, πόση θα είναι η αύξηση του πληθυσμού από το 2003 έως το 2013 (δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια) αν ο πληθυσμός αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό κάθε χρόνο; Eκτιμώ περίπου:

Εικόνα

Σύντομος πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών με
10, 100, 1.000. Στρογγυλοποίηση/βαθμός σφάλματος.

 

 

 

Εικόνα

 • Ποιος είναι ο αριθμός των ανέργων για το 2003;

Εικόνα

 • Bάζουμε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) σε κάθε πρόταση.Eξηγούμε πώς σκεφτήκαμε.
Εικόνα
 • Bάζουμε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) σε κάθε πρόταση.Eξηγούμε πώς σκεφτήκαμε.

- O πληθυσμός της Ε.Ε. το 2003 ήταν κατά προσέγγιση 450 εκατ. _

- O πληθυσμός της Ε.Ε. το 2003 ήταν κατά προσέγγιση 453,7 εκατ. _

- Το όριο ηλικίας των αντρών θα αυξηθεί κατά 3 χρόνια την επόμενη δεκαετία. _

- Το όριο ηλικίας των γυναικών θα αυξηθεί κατά 20 χρόνια την επόμενη δεκαετία. _

- Το 2103 τα άτομα κάτω των 19 ετών θα έχουν μειωθεί κατά 100,0 εκατ. _

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα

Εργασία

Παρατηρώ προσεκτικά την εικόνα.

Εικόνα

 • Το 13,78 το υπολόγισε γρήγορα ..... γιατί ...................................................................
  Η διαφορά (σφάλμα) της στρογγυλοποίησης από το πραγματικό κόστος είναι ...........................................
 • Το 7,49 το υπολόγισε γρήγορα ..... γιατί ...................................................................
  Η διαφορά (σφάλμα) της στρογγυλοποίησης από το πραγματικό κόστος είναι ..........
 • Το 2,45 το υπολόγισε γρήγορα ..... γιατί ...................................................................
  Η διαφορά (σφάλμα) της στρογγυλοποίησης από το πραγματικό κόστος είναι ..........»
 

Εικόνα

Για να διαιρέσουμε γρήγορα έναν αριθμό με 10, 100, 1.000, μεταφέρουμε αντίστοιχα την υποδιαστολή 1, 2 ή 3 θέσεις, αριστερά.

Παραδείγματα:Εικόνα