Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
13.Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό 14.Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

 

Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

1) Να διαβάζω και να δηλώνω με δεκαδικά κλάσματα την ποσότητα που εκφράζουν οι δεκαδικοί αριθμοί.

  • 1,2 εκφράζει: …….. μονάδα και …......... της μονάδας ή Εικόνα
  • 3,05 εκφράζει: …….. μονάδες και …......... της μονάδας ή Εικόνα
  • 1,001 εκφράζει: …….. μονάδα και …......... της μονάδας ή Εικόνα

2) Nα βρίσκω κι άλλους δεκαδικούς αριθμούς ή κλάσματα που εκφράζουν την ίδια ποσότητα.

Συμπληρώνω τον πίνακα:

με δεικαδικό αριθμό με δεκαδικά κλάσματα
0,7 = ...,... = ...,... Εικόνα
2,9= ...,... = ...,... Εικόνα

3) Nα συμπληρώνω τα ψηφία που λείπουν, ώστε να ισχύουν οι ανισότητες.

  • 3,1 < 3,_ _ < 3,_ _2
  • 32,_1 > _9, _ _ > 29,735

4) Nα δείχνω στην αριθμογραμμή τους αριθμούς.

5x0,25=Εικόνα 18:10=Εικόνα 10x0,09=Εικόνα

Εικόνα

Εμπέδωση-επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

5) Να λύνω προβλήματα με εκτίμηση και ακρίβεια.

Αν το έχει 20 μπισκότα και κοστίζει 3,75€, πόσα κουτιά μπορώ

ν' αγοράσω με 10€;
Πόσα ρέστα θα πάρω;

Εκτιμώ:

Εκτιμώ:

Yπολογίζω με ακρίβεια:

Yπολογίζω με ακρίβεια:

  • Ποια ανθοδέσμη κοστίζει περισσότερο;
Εικόνα

- 1η ανθοδέσμη: • 20 μαργαρίτες • 5 τουλίπες

- 2η ανθοδέσμη: • 5 τουλίπες • 5 τριαντάφυλλα • 9 ζέρμπερες

Εικόνα

  • Ποια συσκευασία είναι πιο οικονομική;

Εικόνα

 

Καταγράφω την προσωπική μου άποψη για τα κεφάλαια 1-6.

  • Mου έκανε εντύπωση: ........................................................................................................ ............................................................................................................................
  • Mε δυσκόλεψε πιο πολύ: .................................................................................................... ............................................................................................................................
  • Έμαθα πολύ καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

6) Να φτιάχνω προβλήματα.

Εικόνα Φτιάχνουμε με την ομάδα μας ένα πρόβλημα για την τράπεζα εργασιών της τάξης που να ικανοποιεί την παρακάτω προϋπόθεση:
Εικόνα Να λύνεται με πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Να μπορεί να λυθεί με εκτίμηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να κάνουμε ακριβή υπολογισμό.