Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
Επαναληπτικό: Κεφάλαια 1-6 8.Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Πόσα ίσα μέρη φτιάχνουν μία μονάδα;

Tα παιδιά σε ομάδες σχεδιάζουν και χρωματίζουν πίνακες με τη βοήθεια του υπολογιστή:

Εικόνα
 • Η α' ομάδα χρωμάτισε τα Εικόνατου πίνακα όπως φαίνεται δίπλα.

Εικόνα

Εικόνα
 • Η β΄ομάδα χρωμάτισε πράσινα τα 7/10 του πίνακα ή ...../10 του πίνακα ή ...... του πίνακα. Τα χρωματίζω:
 • Πόση περισσότερη επιφάνεια χρωμάτισε η β΄ ομάδα; …..............……… του πίνακα.
 • Στη συνέχεια κάθε ομάδα κάλυψε τη διπλάσια επιφάνεια. Tη χρωματίζω:

 

Εικόνα
 • Η συνολική επιφάνεια που χρωμάτισε η α΄ ομάδα είναι:
  ..../.... ή …… του πίνακα
  ή 1 ολόκληρος πίνακας και ..../.... του πίνακα.
 • Η συνολική επιφάνεια που χρωμάτισε η β΄ ομάδα είναι:
  ..../.... ή …… του πίνακα
  ή 1 ολόκληρος πίνακας και ..../.... του πίνακα.
Εικόνα
 • Αν χρωματιστεί 5πλάσια επιφάνεια από την αρχική, πόσους πίνακες θα έχει καλύψει κάθε ομάδα;
Εικόνα
 • Αν χρωματιστεί 10πλάσια επιφάνεια από την αρχική;

Yπενθύμιση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων Δ΄ Tάξης.

 

Εργασίες

1. Αν η μονάδα αναφοράς είναι το 1€ ή 100λ., τότε τι μέρος της μονάδας είναι:

Εικόνα

2.ΒάζωΕικόνα στα σωστά

Εικόνα

3. Παρατηρώ και συμπληρώνω τον πίνακα:

  με συμμιγή με ακαίρεο με κλάσμα με διαίρεση με δεκαδικό
Εικόνα 1€ 10λ. 110 λ. Εικόνα 110:100 .....€
Εικόνα       1.011:100 .....€
Εικόνα         .....€
Εικόνα         100.00€
Εικόνα   20.020λ.     .....€
 

Εικόνα

Μπορούμε να φτιάξουμε την ακέραιη μονάδα με 10 δέκατα (10 xΕικόνα ή 10 x 0,10)

ή με 100 εκατοστά (100 xΕικόνα ή 100 x 0,01).

Παράδειγμα: 1­ =10 x 10 λ. ή 10 x 0,10­

Μικροπείραμα 1πείραμα

Μικροπείραμα 2πείραμα