Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
2.Yπενθύμιση - Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000 4.Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000

O Oδυσσέας ζει στην Αυστραλία. Έχει Έλληνες γονείς. Πηγαίνει και σε ελληνικό σχολείο.

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη:
Πώς εξηγείται αυτό το γεγονός;
Συμβαίνει το ίδιο με άλλες γλώσσες;

Παρατηρώ τον παρακάτω πίνακα:

Χώρα Κάτοικοι Άνθρωποι που μιλούν την επίσημη
γλώσσα της χώρας σ’ όλο τον κόσμο
Πορτογαλία 9.800.000 ή 9,8 εκατ. 182 εκατ.
Ινδία 1.000 εκατ. 391 εκατ.
Ισπανία 39 εκατ. 700 χιλ. ή 39,7 εκατ. 360.000.000 ή 360 εκατ.
Ιαπωνία 125 εκατ. εκατόν είκοσι έξι εκατ.
Μ. Βρετανία 58 εκατ. 800 χιλ. ή 58,8 εκατ. 450 εκατ.
Γαλλία 61.044.000 ή 61,044 εκατ. εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια
Εικόνα Ποια από τις παραπάνω γλώσσες είναι η πιο διαδεδομένη στον κόσμο; Γιατί; Συζητάμε στην τάξη τις απόψεις μας.

Aνάγνωση, γραφή και έκφραση με διαφορετικούς τρόπους των αριθμών μέχρι το 1 δισεκατομμύριο.

 
  • Συμπληρώνω τον άβακα, τοποθετώντας τους αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Εικόνα

  • Πώς αλλιώς μπορούμε να γράψουμε τον αριθμό 1.000 εκατομμύρια; .............................................................................

Εικόνα

Μικροπείραμα    

Εργασίες

1. Χρησιμοποιώντας μόνο τα ψηφία 0, 2 και 3, που τα παίρνω όσες φορές θέλω, φτιάχνω έναν αριθμό ώστε να είναι:

  • < 100.000.000
  • > 100.000.000
  • 100.000.000< < 101.000.000

2. Χρησιμοποιούμε τα ψηφία 0, 1 και 2 όσες φορές θέλουμε αλλά τουλάχιστον μια φορά το καθένα. Ποιος είναι:

  • O μεγαλύτερος 8ψήφιος αριθμός που μπορούμε να φτιάξουμε;
  • O μικρότερος 8ψήφιος αριθμός που μπορούμε να φτιάξουμε;
 

Εικόνα

Γράφουμε και διαβάζουμε μεγάλους αριθμούς εύκολα όταν χρησιμοποιούμε ψηφία και λέξεις (μεικτή γραφή).

Παραδείγματα: • 325.000.000= 325 εκατ.

• 152.040.000= 152 εκατ. 40 χιλ. ή 152,04 εκατ.

Παραδείγματα:
  • 325.000.000= 325 εκατ.
  • 152.040.000= 152 εκατ. 40 χιλ. ή 152,04 εκατ.


Μικροπείραμα 1     Μικροπείραμα 2