Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
1.Υπενθύμιση Δ' Τάξης Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

Mαθηματικά
Ε΄Δημοτικού

 

 

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Χριστόδουλος Κακαδιάρης,
Νατάσσα Μπελίτσου,
Γιάννης Στεφανίδης,
Γεωργία Χρονοπούλου

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ

Μιχαήλ Μαλιάκας,Καθηγητής του Πανεπιστημίου αθηνών
Θεόδωρος Γούπος,Σχολικός σύμβουλος
Παναγιώτης Χαλάτσης,Εκπαιδευτικός

   
EIKONOΓPAΦHΣH Γεώργιος Σγουρός,Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εριέττα Τζοβάρα,Φιλόλογος

YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY YΠΟΕΡΓΟY

Γεώργιος Τύπας, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Σαράντης Καραβούζης,Εικαστικός Καλλιτέχνης
ΠΡOΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ACCESS Γραφικές Tέχνες A.E.

 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1. / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOYΤO
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Nηπιαγωγείο»
 

Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Mόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτής Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Mόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ

 

Χριστόδουλος Κακαδιάρης   Νατάσσα Μπελίτσου Γιάννης Στεφανίδης
Γεωργία Χρονοπούλου

 

ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Mαθηματικά
Ε΄Δημοτικού

 

OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN BIBΛIΩN
AΘHNA

Δομή του βιβλίου

Εικόνα

(*) σύμβολα-"κλειδιά» για το είδος εργασίας που ακολουθεί:

Εικόνα - εργασία με τον διπλανό Εικόνα - χρήση εποπτικού υλικού Εικόνα - χρήση υπολογιστή τσέπης
Εικόνα - εργασία με την ομάδα Εικόνα - χρήση χάρακα ή γνώμονα Εικόνα - χρήση διαβήτη
Εικόνα - συζήτηση στην τάξη Εικόνα - φάκελος μαθητή Εικόνα - χρήση μοιρογνωμόνιου

 

Εικόνα

Οι κεντρικοί ήρωες εμφανίζονται για να βοηθήσουν στη σταθερή σεναριακή δομή των δραστηριοτήτων ανακάλυψης.

Εικόνα

Εικόνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

του μαθητή/τριας ............................................................................................

Ημερομηνία .................................................................

Κυκλώνω ό,τι ισχύει για μένα
Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ]
Κυκλώνω ό,τι ισχύει για τα άλλα παιδιά της ομάδας μου
Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ]
......

......
......

......
......

......
Οργανώθηκα στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. Κ Λ Π Οργανώθηκε στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Συνεργάστηκα χωρίς φωνές και τσακωμούς. Κ Λ Π Συνεργάστηκε χωρίς φωνές και τσακωμούς. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εΣηγησα. Κ Λ Π Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εξήγησε. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Έκανα διορθώσεις και συμπλήρωσα τις ιδέες των άλλον. Κ Λ Π Έκανε διορθώσεις και συμπλήρωσε τις ιδέες των άλλων. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Έκανα κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσω. Κ Λ Π Έκανε κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσει Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Βρήκα πολλές διαφορετικές λύσεις. Κ Λ Π Βρήκε πολλές διαφορετικές λύσεις. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Ζήτησα βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας μου. Κ Λ Π Ζήτησε βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας του. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Βοήθησα τα άλλα μέλη της ομάδας μου. Κ Λ Π Βοήθησε τα άλλα μέλη της ομάδας του. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ

 

  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Κεφάλαια 1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-45 46-50 51-54
ΑΡΙΘΜΟΙ Εικόνα 1, 2, 3,
5,
7,8,9, 10, 11 15,16,18,19 22
27
28
  36
40
42,43,
44,45
46 54
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Εικόνα 1, 2,
3, 4,
5, 6,
9,
10,
11,
12,
13
14,15
17
, 18,
19, 20,
21

22,23, 24, 25,
26, 27,
28,29

30,
32,
33,
34,35
36,37,38,
39,40
42,43
44,45
46,47
48,49
50,
51,52
53,54
55
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Χρόνος Εικόνα
1   15,17,
20,21
    36,38 41 47 51,52
Ευρώ 1,4
5,6
7,8,9
10,11
12,13
14,15,16
17,18,19
20,21
22,23,27,29 35 34, 35,
36, 37,
40
42,
44, 45
47,48,49 52
Μήκος 6 8,9,10 17 24,25
27,
28,29
35     47,48,49 52,53,54
Μάζα 2,6 8,9
11,12
14,15
17,19
21
23
28,29
34,35 40   47,48  
Επιφάνεια 5 7,11 15,16
20,19
22,25
26
27,28,29
32,33,34 40 45 46,47,48,50  
Στατιστική Εικόνα 2 8,9 14,19,21 22,23,29 30 30   49  
ΜΟΤΙΒΟ Εικόνα 1,5,6 10 16,19   30,31 36,37,40 43,45 49,50 53,55
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Εικόνα 1,
6
7,8,10 15,16,17
19,20
22,23
24,
25,26,
27,28,29
30,31,
32,33,
34
36,39,
40,
41,42,
43,44,
45
46,47,48,
50,
53,54
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Εικόνα 1,2
3,
4,5,6
7,8,9,10
11,
12,13
14,15,16,
17,18,19,20,
21
22,23,24,
25,26,27,
28,29
30,31,32
33,34,35
36,37,38,39
40,
41,42,
43,44,
45
46,47,48
49,50
51,
52,53,54,
55
 

Γνωστικές περιοχές

Εικόνα

A' Περίοδος

Ενότητα 1

 
1 Yπενθύμιση Δ' Tάξης
Παιχνίδια στην κατασκήνωση
 
2 Yπενθύμιση - Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
Στην ιχθυόσκαλα
 
3 Oι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
Οι Έλληνες της διασποράς
 
4 Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς
Παιχνίδι με τις κάρτες
 
5 Yπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς
Οι αριθμοί μεγαλώνουν
 
6 Eπίλυση προβλημάτων
Στον κινηματογράφο
 
1o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Ενότητα 2

 
7 Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα
Στο εργαστήρι πληροφορικής
 
8 Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί
Μετράμε με ακρίβεια
 
9 Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς
Παιχνίδια σε ομάδες
 
10 Προβλήματα με δεκαδικούς
Στο λούνα παρκ
 
11 Η έννοια της στρογγυλοποίησης
Στο εστιατόριο
 
12 Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών
Στην Καλλονή της λέσβου
 
13 Διαίρεση ακεραίου με ακέραιο με πηλίκο δεκαδικό αριθμό
Η προσφορά
 
2o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Ενότητα 3

 
14 Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000
Διαβάζουμε τον άτλαντα
 
15 Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα (1/10, 1/100, 1/1000) Φιλοτελισμός  
16 Κλασματικές μονάδες
Κατασκευές με γεωμετρικά σχήματα
 
17 Iσοδύναμα κλάσματα
Εκλογές στην τάξη
 
18 Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
 
19 Στρατηγικές διαχείρισης αριθμών
Διαλέγουμε την πιό οικονομική συσκευασία
 
20 Διαχείριση αριθμών
Στην αγορά
 
21 Στατιστική – Μέσος όρος
Ο δημοτικός κινηματογράφος
 
3o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 
B' Περίοδος

Ενότητα 4

 
22 Έννοια του Ποσοστού
Στην περίοδο των εκπτώσεων
 
23 Προβλήματα με ποσοστά
Διαλέγουμε τι τρώμε
 
24 Γεωμετρικά σχήματα - περίμετρος
Καρέτα καρέτα
 
25 Iσοεμβαδικά σχήματα
Το ταγκράμ
 
26 Εμβαδόν τετραγώνου, ορθ. παραλληλόγραμμου, ορθ. τριγώνου
Τετράγωνα ή τρίγωνα;
 
27 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων – Αντίστροφοι αριθμοί
Προετιμασία για θεατρική παράσταση
 
28 Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα
Η βιβλιοθήκη
 
29 Σύνθετα προβλήματα - Επαλήθευση
Λύνω προβλήματα με εποπτικό υλικό
 
4o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 
 

Ενότητα 5

 
30 Mονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (α)
Σωματομετρία
 
31 Μονάδες μέτρησης μήκους: μετατροπές (β)
Βουνά και θάλασσες
 
32 Μονάδες μέτρησης επιφάνειας: μετατροπές
Το τετραγωνικό μέτρο
 
33 Προβλήματα γεωμετρίας (α)
Οι χαρταετοί
 
34 Διαίρεση ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα
Γάλα με δημητριακά
 
35 Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων
Πολλαπλασιασμός ή διαίρεση
 
5o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 
Γ' Περίοδος

Ενότητα 6

 
36 Διαιρέτες και πολλαπλάσια
Παιχνίδι με μουσικά όργανα
 
37 Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10
Στο πατρινό καρναβάλι
 
38 Kοινά Πολλαπλάσια, E.K.Π.
Στην Εγνατία οδό
 
39 Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
Πηγές ενημέρωσης
 
40

Διαχείριση πληροφορίας- Σύνθετα προβλήματα
Σχολικές δραστηριότητες

 
6o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Εικόνα

Ενότητα 7

 
41 Είδη γωνιών
Οι βεντάλιες
 
42 Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
Επίσκεψη στην έκθεση (α)
 
43 Eίδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
Επίσκεψη στη έκθεση (β)
 
44 Kαθετότητα, ύψη τριγώνου
Σχολικοί αγώνες
 
45 Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων – Συμμετρία
Χαρτοδιπλωτική
 
7o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Ενότητα 8

 
46 Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα
Παιχνίδια στον υπολογιστή
 
47 Σύνθετα προβλήματα - Συνδυάζοντας πληροφορίες (α)
Πτήσεις με... ανταπόκριση
 
48 Αξιολόγηση πληροφοριών - διόρθωση προβλήματος
Γόρδιος δεσμός
 
49 Σύνθετα προβλήματα – Συνδυάζοντας πληροφορίες (β)
Στο μάθημα της πληροφορικής
 
50 Σμίκρυνση – Μεγέθυνση
Γεωγραφία και μαθηματικά
 
8o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Ενότητα 9

 
51 Μονάδες μέτρησης χρόνου - Μετατροπές
Η ελιά του Πλάτωνα
 
52 Προβλήματα με συμμιγείς
Η ημερομηνία γέννησης
 
53 O κύκλος
Φτιάχνουμε κύκλους
 
54 Προβλήματα γεωμετρίας
Στο χωράφι
 
55 Γνωριμία με τους αριθμούς 1.000.000.000 και άνω
Στο πλανητάριο
 
9ο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ

 

Εικόνα

ΣΤΟΧΟΣ:

Δημιουργούμε λέξεις με όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξία. Κερδίζει όποια ομάδα φτιάξει λέξεις με τους μεγαλλύτερους αριθμούς

ΚΑΝΟΝΕΣ: Παίζουν 2 ή 4 ομάδες

  • Η αξία κάθε γράμματος φαίνεται στο κάτω μέρος της καρτέλας του.
  • Η συνολική αξία κάθε λέξης είναι ο αριθμός που σχηματίζεται απο τα ψηφία - γράμματα, όπως αυτά μπαίνουν στη σειρά.Δεν προσθέτουμε δηλαδή τους αριθμούς κάθε καρτέλας
    πχ ΚΥΜΑ: αξία = 1421 βαθμοί
  • Μπορούμε να παίρνουμε κάθε καρτελα όσες φορές θέλουμε.Καλή επιτυχία!

Στον παρακάτω πίνακα γράφουμε τις λέξεις - αριθμούς που βρήκαμε:

3 γράμματα 4 γράμματα 5 γράμματα πάνω απο 5 γράμματα
φως=731 κύμα=1421 όρθιο=22912 ψαλίδι=613121