Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
ΚΕΦ. Α: Οι αγώνες στη ζωή μας Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Κωνσταντίνος Κορναράκης Κωνσταντίνος Πρέντος
π. Δημήτριος Γιαννακόπουλος

Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
Οι Χριστιανοί στον αγώνα
της ζωής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κωσταντίνος Κορναράκης, Επίκουρος Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Πρέντος, Θεολόγος,Εκπαιδευτικός
π. Δημήτρης Γιαννακόπουλος Θεολόγος
ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ηρακλής Ρεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Ζησίδης Σχολικός Σύμβουλος
Ελένη Οικονομοπούλου Εκπαιδευτικός
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Aνδρέας Κατσαούνης, Εικονογράφος- Σκιτσογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαρά Οικονομοπούλου, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Γεώργιος Οικονόμου, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Σταμάτης Πορτελάνος, Θεολόγος, Εκπαιδευτικός
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Μάριος Σπηλιόπουλος Εικαστικός Καλλιτέχνης
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
"Ελληνικά Γράμματα Α.Ε., - «Multimedia A.E.»

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο»
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

Κωνσταντίνος Κορναράκης Κωνσταντίνος Πρέντος π. Δημήτριος Γιαννακόπουλος

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Εικόνα

Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού
Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Οι αγώνες στη ζωή μας
1.1 Ο αγώνας στο σχολείο
1.2 Αγωνιζόμαστε με χαρούμενη διάθεση
1.3 Οι μαθητές του Χριστού προετοιμάζονται για αγώνες
1.4 Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης
1.5 Επιμονή και υπομονή στον αγώνα
1.6 Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B' Αγωνιστές και Μάρτυρες
2.1 Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού
2.2 Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας
2.3 Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες
2.4 Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη
2.5 Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (Α')
2.6 Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (B')
2.7 Νεομάρτυρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Αγώνας για την αλλαγή του εαυτού μας
3.1 Ένας άνθρωπος αλλάζει ριζικά
3.2 Ο ληστής που έγινε Άγιος
3.3 Τα λάθη μας διορθώνονται
3.4 Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο
4.1 «Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα»
4.2 Πώς είναι κτισμένη και διακοσμημένη μια Εκκλησία
4.3 Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
4.4 Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας
4.5 «Διαβάζοντας» κι άλλες βυζαντινές εικόνες
4.6 Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά
4.7 ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα
4.8 Μικροτεχνήματα
4.9 Κατανυκτικοί ύμνοι και ψαλμοί
4.10 Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος
4.11 Κασσιανή, η μοναδική βυζαντινή υμνογράφος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Αγώνες για έναν κόσμο ανθρωπινότερο
5.1 Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση)
5.2 Αγώνες για τη δικαιοσύνη
5.3 Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα
5.4 Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Επίκαιρα
6.1 Ο Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος
6.2 Ο Μέγας Βασίλειος
6.3 Μεγάλη Σαρακοστή: Προετοιμασία για το Πάσχα
6.4 Ο Απόστολος Πέτρος

Γλωσσάριο