Γεωγραφία Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφάλαιο 32: Οι πόλεις της Ελλάδας Κεφάλαιο 34: Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Kεφάλαιο 33ο

 

H διοικητική διαίρεση της Ελλάδας Flash applet Flash applet Flash applet

 

 

 

 

Εικόναγιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση
της χώρας μας
Εικόναγια τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

 

 

Εικόνα

Εικόνα 33.1α: Τροχονόμος

Εικόνα

Εικόνα 33.1β: Βοσκός


Εικόνα
Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν κατοίκους διαφορετικών περιοχών της χώρας μας. Συζητήστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας από αυτούς στην καθημερινή του ζωή.

To ποικιλόμορφο ανάγλυφο της πατρίδας μας διαμορφώνει διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά με τη σειρά τους καθορίζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής.


Εικόνα
Είστε κάτοικοι ενός ορεινού χωριού στην Πίνδο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πολλά. Πιστεύετε ότι για την επίλυσή τους θα πρέπει να συναντήσετε ορισμένους αρμόδιους στην Αθήνα ή είναι προτιμότερη η συνεργασία με τον υπεύθυνο του δήμου, στον οποίο ανήκει το χωριό σας;

Για την άμεση και καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, που δημιουργούνται σε μια περιοχή, το κράτος δημιούργησε τις μικρότερες διοικητικές διαιρέσεις της χώρας. Έτσι οι διοικητικές αρχές κάθε περιοχής, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματά της, μπορούν να προτείνουν και να εφαρμόζουν τις καλύτερες λύσεις για τα τοπικά θέματα.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η χώρα μας έχει τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης. Αυτά είναι:

α) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στους οποίους περιλαμβάνονται οι δήμοι και οι κοινότητες. Κάθε κοινότητα περιλαμβάνει τους κατοίκους ενός ή περισσότερωv οικισμώv, οι οποίοι


Εικόνα
Kεφάλαιο 33ο

 

(σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο που εκλέγουν) συζητούν και αντιμετωπίζουν τα καθημερινά τους προβλήματα. Κάθε δήμος συνήθως αποτελείται από δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή κι επομένως έχουν σχεδόν κοινά προβλήματα. Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο εκλεγμένος δήμαρχος.

Ας συζητήσουμε μαζί ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει το συμβούλιο ενός δημοτικού διαμερίσματος. Επίσης να βρούμε ποια προβλήματα μπορεί να συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου, στον οποίο αυτό ανήκει.

Yπήρξαν μικρές γειτονικές κοινότητες, οι οποίες αντιμετώπιζαν κοινά προβλήματα. Για την αντιμετώπιση και τη γρήγορη λύση των προβλημάτων οι κοινότητες ενώθηκαν σε δήμους (σύμφωνα με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ που διαμόρφωσε το κράτος). Ένας από αυτούς είναι ο Δήμος Κερκίνης, που αποτελείται από 18 χωριά, με έδρα τη Ροδόπολη.

Πολλοί δήμοι και κοινότητες της χώρας μας έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Ο Μιστράς και η Μονεμβασιά, που βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, είναι δύο από τους δήμους αυτούς.


Εικόνα

Εικόνα 33.2: Μιστράς


β) Οι δήμοι μιας μεγάλης περιοχής πολλές φορές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Προβλήματα στις συγκοινωνίες, στην ιατρική περίθαλψη, στις αγροτικές καλλιέργειες και αλλού. Για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το κράτος έχει σχεδιάσει τους νομούς, οι οποίοι αποτελούνται από τους δήμους μιας περιοχής και διοικούνται από το νομαρχιακό συμβούλιο και το νομάρχη. Ο νομάρχης εκλέγεται από τους κατοίκους του νομού και έχει καθήκον να ενεργεί, ώστε να γίνεται καλύτερη η ζωή των κατοίκων της περιοχής του. Οι νομοί της χώρας αποτελούν το δεύτερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης.

Εικόνα

Εικόνα 33.3: Μονεμβασιά


Εικόνα
Kεφάλαιο 33ο

 

Εικόνα
Συζητήστε την περίπτωση της κατασκευής του δρόμου που ενώνει το νομό Λασιθίου με το νομό Χανίων. Το ζήτημα αφορά τους κατοίκους μόνο των δύο νομών ή τους κατοίκους ολόκληρης της Κρήτης; Γιατί;

γ) Yπάρχουν σημαντικά προβλήματα και θέματα κοινά για πολλούς γειτονικούς νομούς, που ενδιαφέρουν χιλιάδες κατοίκους. Η κατασκευή μεγάλων δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, φραγμάτων, τεχνητών λιμνών και άλλων αναπτυξιακών έργων απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό η χώρα μας χωρίστηκε σε 13 μεγάλες περιφέρειες, οι οποίες αποτελούνται από περιοχές με κοινά χαρακτηριστικά κι επομένως έχουν κοινά προβλήματα. Ο περιφερειάρχης, ο οποίος ορίζεται από το κράτος, είναι ο επικεφαλής της περιφέρειας. Οι περιφέρειες της χώρας αποτελούν το τρίτο επίπεδο της διοικητικής διαίρεσης.

Ας συζητήσουμε μαζί για τα μεγάλα περιφερειακά έργα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας (γέφυρα Ρίου, αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος κ.ά.). Εξυπηρετούν μόνο τους κατοίκους των περιφερειών, στις οποίες υλοποιήθηκαν;

Εικονική πειρήγηση Εικονική πειρήγηση

Εικόνα


Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική)

Ας επισκεφθούμε τις Αρχές της περιοχής μας (Κοινότητα, Δήμο), αφού πρώτα σε συνεργασία με τη δασκάλα ή το δάσκαλό μας έχουμε ορίσει την ημέρα της επίσκεψης. Θα έχουμε έτοιμο έναν κατάλογο με τα προβλήματα του τόπου μας (δρόμο, γέφυρα κ.ά.), για να τα συζητήσουμε και να βρούμε λύση.

 


  Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό...

Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Έλληνας Κυβερνήτης

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης του νεοελληνικού κράτους μετά την
απελευθέρωση από τους Τούρκους, ασχολήθηκε σοβαρά με τη διοίκηση της χώρας.

- Διαμόρφωσε φορολογικό σύστημα
- Ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, για να βοηθήσει οικονομικά την ανάπτυξη
  των βιοτεχνιών
- Ίδρυσε πολλά σχολεία
- Οργάνωσε τα δικαστήρια
- Βοήθησε στην ανάπτυξη της γεωργίας

Δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο του, επειδή δολοφονήθηκε στις 25
Σεπτεμβρίου 1831. Οι οργανωτικές του ικανότητες και η πολιτική και κοινωνική του σκέψη
τον καθιέρωσαν ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.


Οι συγγραφείς


Εικόνα