Γλώσσα (Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
1η Ενότητα: Ένα ακόμα σκαλί... Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα
Εικόνα

Γλώσσα Δ΄ Δηµοτικού

Πετώντας µε τις λέξεις

α΄ β' γ' τεύχος

 

 

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Kλεοπάτρα Διακογιώργη, Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Πατρών
Θεόδωρος Mπαρής, Eκπαιδευτικός
Xαράλαµπος Στεργιόπουλος, Eκπαιδευτικός
Eρµιόνη Tσιλιγκιριάν, Eκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Γεωργία Kατσιµαλή, Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Kρήτης
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύµβουλος
Iωάννης Nτελής-Σµυρίλιος, Eκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Kαλλιόπη Σηφακάκη, Zωγράφος - Σκιτσογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Xριστίνα-Xρυσούλα ∆ελή, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Πέτρος Μπερερής Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Χρήστος Παπαρίζος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝH ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Eιρήνη Xολέβα-Φιλιπποπούλου, Σχολική Σύµβουλος

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δηµήτριος Γ. Bλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους

.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Kλεοπάτρα Διακογιώργη    Θεόδωρος Mπαρής
Xαράλαµπος Στεργιόπουλος    Eρµιόνη Tσιλιγκιριάν

ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Εικόν α

Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού

Πετώντας µε τις λέξεις

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN
AΘHNA


Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

1

ENOTHTA

Ένα ακόμα σκαλί

2

ENOTHTA

Pώτα το νερό ... τι τρέχει

3

ENOTHTA

Tο σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία

4

ENOTHTA

Eμένα με νοιάζει

5

ENOTHTA

Aσφαλώς κυκλοφορώ

H    Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή    μ ο υ

6

ENOTHTA

Ιστορίες παιδιών

7

ENOTHTA

Η ελιά

8

ENOTHTA

Χριστός γεννάται

9

ENOTHTA

Η παράσταση αρχίζει

10

ENOTHTA

Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα

H    Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή    μ ο υ

11

ENOTHTA

Γελάσαμε με την ψυχή μας

12

ENOTHTA

Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

13

ENOTHTA

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

14

ENOTHTA

Το ανθρώπινο θαύμα

15

ENOTHTA

Χριστός Ανέστη!

16

ENOTHTA

Ταξίδια στην Ελλάδα

H    Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή    μ ο υ


Εικόνα

Γεια σας, παιδιά!

Είμαι η Ραλλού, η αλεπού.

Τα παιδιά είναι οι καλύτεροί μου φίλοι. Όπως και σε σας, μου αρέσει να διαβάζω, να γράφω, να ζωγραφίζω, να παίζω.

Μαζί αυτή τη χρονιά θα πετάξουμε στο συναρπαστικό κόσμο των λέξεων. Με τις λέξεις μιλάμε, με τις λέξεις γράφουμε, με τις λέξεις μαθαίνουμε…

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα ασχοληθούμε με πολλές δραστηριότητες. Μπροστά από κάθε μία υπάρχει ένα σύμβολο. Στον πίνακα δίπλα θα διαβάσετε τι σημαίνει το καθένα από αυτά.

Kαλή σχολική χρονιά

ΕικόναΕικόνα

κατανοώ το κείμενο

συζητάμε στην τάξη

μαθαίνω τη γραμματική

γράφω

αντιγράφω

εμπλουτίζω τις γνώσεις μου

μαθαίνω το λεξιλόγιο και την ορθογραφία

θυμάμαι και προσέχω

παίζουμε θέατρο

αναζητώ πληροφορίες

διαβάζω κείμενα από το Ανθολόγιο