Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)
Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το Λεξικό μας. Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Εικόνα

Ορθογραφικό - ερμηνευτικό λεξικό

Δ΄, Ε΄, Στ΄Δημοτικού

Το λεξικό μας

 

 

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γεώργιος Δ. Καψάλης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αθανάσιος Πασχάλης, Σχολικός σύμβουλος
Στέφανος Τσιάλος, Εκπαιδευτικός
Δημήτριος Γουλής, Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Βασιλική Τοκατλίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Νάτσης, Σχολικός σύμβουλος
Ευσταθία Χριστοπούλου, Εκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μαρία Ράπτη, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αλεξάνδρα Μπάσιου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Πέτρος Μπερερής Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Χρήστος Παπαρίζος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝH ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Πηνελόπη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Αντώνιος Κέλλης, Εικαστικός καλλιτέχνης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους

.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γεώργιος Δ.Καψάλης
Αθανάσιος Πασχάλης
Στέφανος Τσιάλος

Δημήτριος Γουλής

Ορθογραφικό - ερμηνευτικό λεξικό
Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού

Το λεξικό μας

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN
AΘHNA

Περιεχόμενα
  1. Πώς θα χρησιµοποιήσουµε το Λεξικό µας

  2. Συντοµογραφίες, Ειδικά Σύµβολα, Αρκτικόλεξα

  3. Το Λεξικό µας Α - Ω

  4. Η προφορά των φθόγγων

  5. H σηµασία των λέξεων (Oµώνυµα ή Οµόηχα, Παρώνυµα, Συνώνυµα και Αντίθετα, Ταυτόσηµα)

  6. Ο τονισµός των λέξεων

  7. Η γραφή των αριθµητικών

  8. Πίνακες κλιτικών παραδειγµάτων

  9. Το λεξιλόγιο των Hλεκτρονικών Υπολογιστών

  10. Γεγονότα - Σταθµοί της Ελληνικής Ιστορίας