ΕΜΒΙΑ
ΑΒΙΑ
Νερό
Φως του ήλιου
Ζώα
Μύκητες
Αέρας
Χώμα
Φυτά
Εργασία

Συνδέστε με βελάκια τα στοιχεία ενός οικοσυστήματος με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.