ΕΜΒΙΑ
ΑΒΙΑ
Νερό
Φως του ήλιου
Ζώα
Μύκητες
Αέρας
Χώμα
Φυτά
Εργασία

Συνδέστε με βελάκια τα στοιχεία ενός οικοσυστήματος με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.