Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
51.Μετρώ το χρόνο (2) 53.Κατασκευάζω στερεά Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic521
Το δωμάτιο του Πέτρου
 
pic23 Ποια αντικείμενα θυμίζουν γεωμετρικά στερεά;
  pic522
  pic2019 pic212 Αντιστοιχίζω το κάθε αντικείμενο με την ονομασία του στερεού που μου θυμίζει:
  pic523
κύβος κύλινδρος τετραγωνική
πυραμίδα
τριγωνική
πυραμίδα
κώνος ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο
σφαίρα

Μικροπείραμα Α Πείραμα

Μικροπείραμα B Πείραμα

Στερεά σώματα: αναγνώριση, ονομασία, χαρακτηριστικά.
bookA
Εργασίες
1)
pic268 Τα παιδιά κατασκευάζουν στερεά σώματα με καλαμάκια και πλαστελίνη. Χρησιμοποιούμε τα καλαμάκια κατάλληλα και κατασκευάζουμε παρόμοια στερεά με αυτά της εικόνας.
pic525
2)
Στα παρακάτω
στερεά χρωματίζω:
pic527a όλες τις κορυφές pic527b δύο ακμές pic527c μια έδρα.
  pic526
3)
Συμπληρώνω τον πίνακα:
pic528 Κύβος ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο
τριγωνική
πυραμίδα
τετραγωνική
πυραμίδα
κορυφές        
ακμές        
έδρες        

Μικροπείραμα Α Πείραμα

Μικροπείραμα Β Πείραμα

4)
Ποια στερεά από αυτά που γνωρίζω δεν έχουν καθόλου κορυφές; ..............................................
Ποιο στερεό έχει μόνο μία κορυφή; ..........................................................................................
Συμπέρασμα
Οι έδρες του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τριγωνικής και τετραγωνικής πυραμίδας είναι επίπεδα σχήματα (τετράγωνα, τρίγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα).

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 3 Πείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 4 Πείραμα

Τετράδιο εργασιών - Άσκηση 6 Πείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 1 Πείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 2 Πείραμα

Τετράδιο εργασιών - Επέκταση 3 Πείραμα