Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
35.Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000 36.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic371
Πληροφορίες από το διαδίκτυο
 
pic23 Πού συναντάμε μεγάλους αριθμούς στην καθημερινή μας ζωή;
  pic142 Τα παιδιά βρήκαν στο διαδίκτυο κείμενα τα οποία αναφέρονται σε αριθμούς μεγαλύτερους από το 100.000. Τους υπογραμμίζω και ξαναγράφω στην οθόνη αριθμητικά σύμβολα με λέξεις και αντίστροφα:
  pic372
  pic142 Επιλέγω 5 από τους παραπάνω αριθμούς και τους διατάσσω ξεκινώντας από το μεγαλύτερο.
    ....................................................................................................................................
Αριθμοί ως το 200.000. Ονοματολογία. Σύγκριση, διάταξη, δεκαδικό ανάπτυγμα.
bookA
pic213Οι αριθμοί μεγαλώνουν!
Αξιοποίησε όσα ξέρεις για τους μικρότερους αριθμούς!
Εργασίες
1)
pic716 Συμπληρώνω όποια ψηφία θέλω (από το 1 ως το 9) στα pic114 Τα ψηφία αυτά περιγράφουν έναν αριθμό. Το διπλανό μου παιδί τον βρίσκει.
  pic374
pic142 Έχει δίκιο η Ηρώ; Εξηγούμε με τη βοήθεια του άβακα.
...........................................................
ΕΧ
(1.000.000)
ΔΧ
(10.000)
Χ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
1          
...........................................................
...........................................................
2) Με τη βοήθεια του άβακα συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν.
  pic375
ΕΧ
(1.000.000)
ΔΧ
(10.000)
Χ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
2          
2 0        
           
           
           
           

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Ο αριθμός 200.000 ισοδυναμεί με: ................. Χιλιάδες
  .................ΔεκάδεςΧιλιάδων
  .................ΕκατοντάδαΧιλιάδων