Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
20.Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2) 22.Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic212
Τα παιδιά σχεδιάζουν και μετρούν
 
pic23Πόσα δεκαδικά ψηφία μπορεί να έχει ένας δεκαδικός αριθμός;
  α) pic33 Τα παιδιά σχεδιάζουν ευθύγραμμα τμήματα και μετρούν το μήκος τους.
      pic213
    pic142 Μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέει ο Σαλ; Ποιο μπορεί να είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος του Σαλ;
Απαντούμε και εξηγούμε: ...................................................................................................
.........................................................................................................................................
  β) Παρατηρώ το γαλλικό μέτρο και απαντώ:
pic214
  pic142 Ποιο έχει το μεγαλύτερο μήκος; Επιλέγω με pic216:
  • το ένα δεκατόμετρο; pic114 • το ένα εκατοστόμετρο pic114 ή • το ένα χιλιοστόμετρο; pic114
  γ) Γενικεύω: Ποιο παιδί κρατάει την κάρτα με τη μεγαλύτερη αξία; ………………
  pic215 pic142 Διατάσσω τους αριθμούς που δείχνουν οι κάρτες των παιδιών
_______< ________<_______
Δεκαδικοί αριθμοί με τρία δεκαδικά ψηφία: σύγκριση-διάταξη-παρεμβολή-αριθμογραμμή.
bookA
Εργασίες
1) Παρατηρούμε το σχέδιο και συμπληρώνουμε:
  pic218 pic142 Η κόκκινη επιφάνεια είναι το ...….. της μονάδας.
pic142 Η μπλε επιφάνεια είναι το ...….. της μονάδας.
pic142 Η πράσινη επιφάνεια είναι το …………….. της μονάδας.
pic142 1 ακέραια μονάδα έχει ……… δέκατα, ……… εκατοστά, ……… χιλιοστά.
pic142 1 δέκατο έχει ……… εκατοστά, ……… χιλιοστά.
pic142 1 εκατοστό έχει ……… χιλιοστά.
2) Τα παιδιά μέτρησαν το ύψος τους και το βάρος τους:
pic219
pic142 pic212 Συμφωνούμε με την Αλεξάνδρα; Συμφωνούμε με τη Βασιλική; Εξηγούμε: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
pic142 Γράφουμε στα παρακάτω πλαίσια τα ύψη και τα βάρη των παιδιών με δεκαδικούς αριθμούς και συμπληρώνουμε το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =).
  α) ύψη : pic2110
β) βάρη :

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Συμπέρασμα
Η ακέραια μονάδα συμπληρώνεται με 10 δέκατα (10 x 0,1 = 1) ή με 100 εκατοστά (100 x 0,01 = 1) ή με 1.000 χιλιοστά (1000 x 0,001 = 1).