Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
5.Μαθαίνω για τα πολύγωνα 7.Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic61
Τα παιδιά πηγαίνουν εκδρομή
pic23Πώς οργανώνουμε τα δεδομένα όταν έχουμε πολλές πληροφορίες για ένα θέμα;
  • pic33
Ο σύλλογος γονέων οργανώνει για τη Δ΄ τάξη μια εκδρομή στο τέλος της χρονιάς και προτείνει στα παιδιά και στους δασκάλους τους 5 προορισμούς:
pic63
α) έγινε έρευνα για τις προτιμήσεις των παιδιών και καταγράφηκαν οι απαντήσεις τους στον παρακάτω πίνακα. (Κάθε παιδί είχε τη δυνατό-τητα μιας μόνο επιλογής).
Στο Δ1 τμήμα Στο Δ2 τμήμα
9 παιδιά προτιμούν τη Βεργίνα 4 παιδιά προτιμούν τη Βεργίνα
7 παιδιά προτιμούν τα Μετέωρα 7 παιδιά προτιμούν τα Μετέωρα
3 παιδιά προτιμούν την Ιθάκη κανένα παιδί δεν προτιμά την Ιθάκη
1 παιδί προτιμά τον Έβρο 3 παιδιά προτιμούν τον Έβρο
2 παιδιά προτιμούν τα Καλάβρυτα 7 παιδιά προτιμούν τα Καλάβρυτα
pic166 Πόσα παιδιά ρωτήθηκαν συνολικά; .........................
pic166 Ποιος προορισμός συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις στο Δ1; ................................... στο Δ2; ................................................................................ Συνολικά; .................................
pic166 Τα παιδιά παρουσίασαν τ’ αποτελέσματα της έρευνάς τους με τους τρόπους που φαίνονται στις επόμενες τέσσερις σελίδες: α) με ........................................................................ και β) με ..................................................
pic166 Συζητούμε σε τι μας βοηθά μια τέτοια παρουσίαση δεδομένων.

Οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών: πίνακας, εικονόγραμμα, σημειόγραμμα, ραβδόγραμμα.
bookA
pic65
β) Τα παιδιά οργάνωσαν τις συνολικές προτιμήσεις τους σ’ έναν πίνακα και τις παρουσίασαν σ’ ένα ραβδόγραμμα. Συμπληρώνω τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα και το ραβδόγραμμα:
Προορισμός Δ1 Δ2 Σύνολο
Βεργίνα 9 4 13
Μετέωρα      
Ιθάκη      
Έβρος 1 3 4
Καλάβρυτα      
pic66
γ) Πού θα πάνε τελικά εκδρομή; Δικαιολογώ την άποψή μου:
.......................................................................................................................................

Μικροπείραμα 

Συμπέρασμα
Όταν έχουμε πολλά δεδομένα είναι σημαντικό να τα καταγράφουμε, να τα οργανώνουμε και να τα παρουσιάζουμε με σαφή τρόπο.