Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
3.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000 5.Μαθαίνω για τα πολύγωνα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic41
Παιχνίδι με βελάκια
pic23Πώς υπολογίζει το κάθε παιδί το σύνολο των πόντων του;
pic42
Νικήτας: 12.523 πόντοι Ηρώ: ……………. πόντοι

pic43
pic142Ποιο παιδί συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους και ποιο τους λιγότερους; ...............................................................................................................................................

Εργασίες
1) Συνεχίζω όπως στο παράδειγμα:
pic44

Δεκαδικό ανάπτυγμα, σύγκριση, διάταξη, παρεμβολή.
bookA
pic45b
2) Γράφω το μεγαλύτερο και το μικρότερο σε αξία αριθμό που μπορώ να σχηματίσω με τα παρακάτω ψηφία:
pic46
Ο μεγαλύτερος Ο μικρότερος
1.................... 1....................
Εξηγώ πώς σκέφτηκα: ................................................................................................................. ...................................................................................................................................................

3) Χρωματίζω κατάλληλα το στόχο.
Φτάνω τους 20.000 πόντους ...

pic47
με ακριβώς 2 βολές.
Τις σημειώνω στο στόχο με pic49
Εξηγώ πώς σκέφτηκα
20.000 = ..........................................

4) Φτάνω στο 20.000 με άλλους τρόπους.
pic410
Συμπέρασμα
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ν’ αναλύσουμε έναν αριθμό. Το δεκαδικό του ανάπτυγμα το βρίσκουμε όπως στο παράδειγμα:
13.526 = 1 · 10.000 + 3 · 1.000 + 5 · 100 + 2 · 10 + 6 · 1