Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
2.Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000 4.Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic31
Ταξίδι στο Ορμένιο
pic23
Στο χιλιομετρητή όταν αλλάζει το ψηφίο 8, γίνεται 9. Τι συμβαίνει όταν αλλάζει το ψηφίο 9;
pic32
pic33 Η Στέλλα με την οικογένειά της επισκέφτηκε το Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της Ελλάδας. Ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο Αττικής. Συμπληρώνουμε τους αριθμούς που λείπουν, με ψηφία ή με λέξεις
α) Στο ξεκίνημα ο χιλιομετρητής δείχνει: β) Σε 1 χμ. σταματούν για βενζίνη. Τι δείχνει ο χιλιομετρητής; Επιλέγω με pic129

pic34

γ) Θέλουν να δουν τη λίμνη του Μαραθώνα. Φτάνουν εκεί σε 1 χμ. δ) Μετά από 9 χμ. κάνουν στάση σ’ ένα εστιατόριο.

pic35

ε) Πόσα χμ. έχουν διανύσει από το εστιατόριο και μετά; ....χμ στ) Μετά από 400 χμ. φτάνουν στο Λευκό Πύργο.

pic36

ζ) Στο Ορμένιο ο χιλιομετρητής δείχνει :
pic37 pic38
Σωστό ή λάθος;
Εξηγούμε προφορικά.
bookA
pic39b
Εργασίες

1) Συμπληρώνω τον πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΧ
(10.000)
ΜΧ
(1.000)
Ε
(100)
Δ
(10)
Μ
(1)
 
έντεκα χιλιάδες
11.000
         
11 ΜΧ
δώδεκα χιλιάδες ένα            
12 ΜΧ 1Μ
 
14.020
           
δεκαπέντε χιλιάδες σαράντα πέντε              
 
17.100
         
171 E
   
1
8
7
3
0
 
δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα έξι              


Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

2)
pic310 Κάθε παιδί έχει ένα μπλοκ με τα ψηφία : 0,1, 2, 3 .......9. Όλα μαζί τα μπλοκ σχηματίζουν έναν μετρητή.
pic311
pic142 Ποιον αριθμό σχημάτισαν τα παιδιά;
Τέσσερις .....................................................................................................................................
pic142 Για να σχηματίσουν τον αμέσως επόμενο αριθμό ποια παιδιά πρέπει να γυρίσουν σελίδα; ...................................................................................................................................................
pic142 Ποιος είναι ο αριθμός που θα σχηματιστεί; ....................................................................................
pic142 Με τα δικά μας μπλοκάκια σχηματίζουμε τον αριθμό 9.989 και βρίσκουμε τους αριθμούς που σχηματίζονται αν προσθέσουμε:
  α) 1 μονάδα     β) 1 δεκάδα     γ) 1 εκατοντάδα     δ) 1 χιλιάδα
Συμπέρασμα
10 μονάδες μιας τάξης (π.χ. 10 εκατοντάδες) συμπληρώνουν μία μονάδα της επόμενης τάξης (π.χ. 1 μονάδα χιλιάδων).