Μαθηματικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή(Εμπλουτισμένο)
9.Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους 11.Πολλαπλασιάζω και διαιρώ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
pic101
   
Εικονοπροβλήματα
 
pic23Πόσο κοστίζουν τα προϊόντα της κάθε εικόνας;
  pic142 pic33 Διατυπώνω το ερώτημα που ταιριάζει στην κάθε εικόνα. Συμπληρώνω ό,τι λείπει στους υπολογισμούς που ακολουθούν:
  α) Το 1 τριαντάφυλλο κοστίζει 2 €.
pic102
  • Η Στέλλα υπολογίζει πόσο κοστίζουν:
pic104
  • Ο Πέτρος υπολογίζει πόσο κοστίζουν:
(10 + 10 + 5) x 2 = ................. €
τριαντάφυλλα
  ...............................................................;  
 
 

  β) Η 1 ξυλομπογιά κοστίζει 12 λεπτά. pic103
  • Ο Νικήτας υπολογίζει το κόστος:
(15 x 12) x 3 = ............
αξία κουτιού
  • Η Ηρώ υπολογίζει:
(3 x 15) x 12 = ............
μαρκαδόροι
  ..............................................................;  
 
 
 
  pic142 Υπολογίζω το γινόμενο (12 x 3) x 15. Τι παρατηρώ; Εξηγώ προφορικά.
  pic108

 

Προβληματικές καταστάσεις με πολλαπλασιασμό. Αλγόριθμός. Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού.
bookA
pic109b
Εργασίες
1) Ο κύριος Άγγελος πούλησε 123 καρτέλες με αυγά. Πόσα αυγά πούλησε συνολικά;
α) pic33 Επιλέγουμε με pic1011 τα στοιχεία της εικόνας που μας βοηθούν ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα του προβλήματος: pic1010
 
Πόσα αυγά υπάρχουν συνολικά στην εικόνα.
 
Πόσα αυγά υπάρχουν στη μια καρτέλα
β) Εκτιμούμε και επιλέγουμε με pic1011 .
Ο αριθμός των αυγών που πούλησε ο κύριος Άγγελος είναι πιο κοντά στο:
 
pic1012
γ) Υπολογίζω με ακρίβεια χρησιμοποιώντας όποια μέθοδο θέλω. Επιβεβαιώνω με κάθετη πράξη.
 
2) Μετά στοιχεία της εικόνας συμπληρώνουμε το παρακάτω πρόβλημα.
pic142 ............................................................................................................................. Πόσους επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν 16 τέτοια λεωφορεία;
pic142 Αρχικά εκτιμώ και στη συνέχεια υπολογίζω με ακρίβεια:
  pic1013
 
 

Συμπέρασμα
Όταν έχουμε μια πληροφορία για τη μονάδα, μπορούμε να βρούμε την ίδια πληροφορία για οποιαδήποτε άλλη ποσότητα.