Αγγλικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Appendix I: Work at your own pace Appendix III: Glossary Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
MY GRAMMAR CORNER

Η γωνιά της γραμματικής

Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια,

αυτό το παράρτημα βρίσκεται εδώ για να μπορείς να ψάχνεις πληροφορίες για τη γραμματική που υπάρχει στο βιβλίο σου. Oι αριθμοί που υπάρχουν μπροστά από κάθε γραμματικό φαινόμενο αντιστοιχούν σε κεφάλαια και μαθήματα (units and lessons) Π.χ. το 1.1 παρουσιάζει γραμματική που υπάρχει στο κεφάλαιο 1 (unit 1) στο μάθημα 1 (lesson 1), το 6.2 παρουσιάζει γραμματική που υπάρχει στo κεφάλαιο 6 (unit 6) στο μάθημα 2 (lesson 2).

 

1.1. Η φράση There is - There are

 

  Affirmative Negative Interrogative
  Long form Short form Long form Short form  
Singular There is There's There is not There isn't Is there?
Plural There are There're There are not There aren't Are there?

 

Η φράση there is-there are χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για το τι υπάρχει κάπου.

Το there is είναι ενικός αριθμός και το there are είναι πληθυντικός αριθμός.

e.g. There is a board in my classroom. There are twelve desks in my classroom. Is there a poster on your classroom wall? Are there maps on your classroom walls? There isn't a football field in my school. There aren't pictures on my classroom walls.

 

1.2. Το ρήμα have got

Το ρήμα have got σημαίνει έχω και χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για πράγματα που μας ανήκουν. Με αυτό περιγράφουμε κάποιον, μιλάμε για τα χαρακτηριστικά του. Δες τον πίνακα για το πώς κλίνεται:

 

Affirmative Negative Interrogative
Long form Short form Long form Short form  
I have got I've got I have not got I haven't got Have I got?
You have got You've got You have not got You haven't got Have you got?
He has got He's got He has not got He hasn't got Has he got?
She has got She's got She has not got She hasn't got Has she got?
It has got it's got It has not got It hasn't got Has it got?
We have got We've got We have not got We haven't got Have we got?
You have got You've got You have not got You haven't got Have you got?
They have got They got They have not got They haven't got Have they got?

 

2.1., 2.2. Η φράση I like-I don't like

H φράση I like-I don't like χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για τα πράγματα που μας αρέσουν ή δε μας αρέσουν. Δες τον παρακάτω πίνακα για το πώς κλίνεται. Προσοχή στο πώς αλλάζει στο τρίτο πρόσωπο ενικού (he, she, it):

APPENDIX II
Affirmative Negative Interrogative
  Long form Short form  
I like I do not like I don't like Do I like?
You like You do not like You don't like Do you like?
He likes He does not like He doesn't like Does he like?
She likes She does not like She doesn't like Does she like?
It likes It does not like It doesn't like Does it like?
We like We do not like We don't like Do we like?
You like You do not like You don't like Do you like?
They like They do not like They don't like Do they like?

 

3.1 Πώς ρωτάμε από πού είναι κάποιος

Where are you from? I'm from (Greece). I'm (Greek).
Where is Roberto from? He is from (Italy). He is (Italian).

 

4.1 Πώς λέμε την ώρα

.00 (ακριβώς )= o'clock

.15 (και τέταρτο) = (a) quarter past

.30 (και μισή) = half past

.45 (παρά τέταρτο) = (a) quarter to

 

e.g.
4.00
it's four o'clock
4.15
It's (a) quarter past four
 
4.30
It's half past four
4.45
It's (a) quarter to five

 

4.2 Χρονικές προθέσεις

In the winter, In September, On Mondays, On the 24th of June

Με τις εποχές και τους μήνες χρησιμοποιούμε το in και με τις μέρες και τις ημερομηνίες χρησιμοποιούμε το on.

 

5.1a O χρόνος Present Simple

O Present Simple είναι ο χρόνος που εκφράζει κάτι μόνιμο, μια αλήθεια ή μια συνήθεια. Η συνήθεια αυτή μπορεί να είναι προσωπική ή να είναι εθνική, να είναι δηλαδή ένα έθιμο. Όταν εκφράζει μια συνήθεια ή ένα έθιμο, πολλές φορές "πάει παρέα" με λέξεις ή φράσεις που μας πληροφορούν για το πόσο συχνά γίνεται αυτή η συνήθεια ή αυτό το έθιμο. Τέτοιες λέξεις ή φράσεις είναι τα επιρρήματα συχνότητας-adverbs of frequency (δες στο 5.1c) ή/και οι φράσεις με τη λέξη every (e.g. every day, every week, every Monday).

O Present Simple αλλάζει μορφή στο 3ο ενικό πρόσωπο (he, she, it). Μπαίνει στο τέλος της λέξης ένα –s. Κάποιες φορές γίνονται ορθογραφικές αλλαγές, όταν προστίθεται αυτό το –s (δες στο 5.1b). Δες στον πίνακα δύο παραδείγματα για το πώς κλίνεται:

MY GRAMMAR CORNER
Affirmative Negative Interrogative
  Long form Short form  
I play/watch I do not play/watch I don't play/watch Do I play/watch?
You play/watch You do not play/watch You don't play/watch Do you play/watch?
He plays/watches He does not plays/watches He doesn't play/watch Does he play/watch?
She plays/watches She does not plays/watches She doesn't play/watch Does she play/watch?
It plays/watches It does not plays/watches It doesn't play/watch Does it play/watch?
We play/watch We do not play/watch We don't play/watch Do we play/watch?
You play/watch You do not play/watch You don't play/watch Do you play/watch?
They play/watch They do not play/watch They don't play/watch Do they play/watch?

 

5.1b Oρθογραφικοί κανόνες για το -s του 3ου ενικού

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ορθογραφία της λέξης αλλάζει, όταν προσθέτουμε το –s του 3ου ενικού στον Present Simple. Συγκεκριμένα:

 • Όταν η λέξη τελειώνει σε –s, -ss, sh, -ch, -x, -z, -o προσθέτουμε –es αντί για -s
  e.g. watch - watches, kiss - kisses, wash - washes, do - does
 • Όταν η λέξη τελειώνει σε –y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο, τότε βάζουμε την κατάληξη –ies
  e.g. study-studies, carry-carries, αλλά play-plays (φωνήεν πριν το –y)

5.1c Επιρρήματα συχνότητας (Adverbs of frequency)

Πολλές φορές, όταν ο present simple εκφράζει κάποια συνήθεια ή έθιμό μας, συνοδεύεται από λέξεις που μας πληροφορούν για το πόσο συχνά γίνεται αυτή η συνήθεια ή αυτό το έθιμο. Είναι οι λέξεις που απαντάνε στην ερώτηση How often..........? (πόσο συχνά..........;). Oι λέξεις αυτές λέγονται επιρρήματα συχνότητας (adverbs of frequency) και τα πιο βασικά από αυτά είναι τα παρακάτω:

always (πάντα), usually (συνήθως), often (συχνά),

sometimes (μερικές φορές), never (ποτέ)

6.2 Ερωτήσεις στον Present Simple

Όταν φτιάχνουμε ερωτήσεις στον present simple, χρησιμοποιούμε τις λέξεις do και does. Το does χρησιμοποιείται για το τρίτο ενικό πρόσωπο (he, she, it) και το do για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα (I, you, we, you, they). Βάζουμε τις λέξεις αυτές μπροστά από το πρόσωπο για το οποίο ρωτάμε και μετά από το πρόσωπο βάζουμε το ρήμα απλό (χωρίς δηλαδή καμιά κατάληξη)

e.g. How often do you brush your teeth? I brush my teeth three times a day.
  Where does the caretta caretta nest? It nests in Greece.

7.1a O χρόνος Present Continuous

O Present Continuous είναι ο χρόνος που εκφράζει κάτι που κάνουμε τώρα, τη στιγμή που μιλάμε. Φτιάχνεται με τις λέξεις am, are, is ( το ρήμα to be) και το ρήμα στο οποίο προσθέτουμε την κατάληξη –ing. Δες στον πίνακα ένα παράδειγμα για το πώς κλίνεται:

APPENDIX II
Affirmative Negative Interrogative
  Long form Short form  
I am washing I am not washing I' m not washing Am I washing?
You are washing You are not washing You aren't washing Are you washing?
He is washing He is not washing He isn't washing Is he washing?
She is washing She is not washing She isn't washing Is she washing?
It is washing It is not washing It isn't washing Is it washing?
We are washing We are not washing We aren't washing Are we washing?
You are washing You are not washing You aren't washing Are you washing?
They are washing They are not washing They aren't washing Are they washing?

 

7.1b Η ορθογραφία των ρημάτων όταν προσθέτουμε την κατάληξη –ing

Όταν προσθέτουμε την κατάληξη –ing, σε κάποια ρήματα αλλάζει η ορθογραφία. Αυτές είναι οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν ορθογραφικές αλλαγές:

 • Το τελικό –e βγαίνει πριν προσθέσουμε το –ing
  e.g. make-making, take-taking
 • Τα τελικά σύμφωνα (εκτός από το –x) διπλασιάζονται, αν πριν από αυτά υπάρχει φωνήεν μονό και τονισμένο
  e.g. stop-stopping, swim-swimming, begin-beginning
 • Τα τελικά –c, -g, -l, -m, -p διπλασιάζονται, αν πριν από αυτά υπάρχει φωνήεν μονό (το –c γίνεται –ck)
  e.g. travel-travelling
 • Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ie, το μετατρέπουν σε –y πριν το –ing
  e.g. lie-lying

7.2 Η σχέση ανάμεσα στους Present Simple-Present Continuous

O Present Simple εκφράζει μια μόνιμη κατάσταση, κάτι που ισχύει για πάντα, ενώ ο Present Continuous εκφράζει κάτι προσωρινό, κάτι που δεν ισχύει για πάντα.

e.g. Every Monday Andrew makes the beds, but this Monday Amy is making the beds.

 

8.1a Η προστακτική (The Imperative)

Εικόνα Εικόνα

Keep off the grass, Sit down,

Open your books, Jump

Don't play football here,

Don't eat in the classroom, Don't run

 

Η προστακτική (Imperative) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δώσουμε μια εντολή, να εκφράσουμε έναν κανόνα, έναν κανονισμό ή όταν δίνουμε οδηγίες. Όταν ζητάμε από κάποιον να κάνει κάτι, βάζουμε το ρήμα πρώτη λέξη στην πρόταση (e.g. Keep, Sit, Open, Jump). Όταν ζητάμε από κάποιον να μην κάνει κάτι, βάζουμε μπροστά τη λέξη Don't και μετά το ρήμα (e.g. Don't play, Don't eat, Don't run).

MY GRAMMAR CORNER

8.1b Η φράση You can/You can't για να δώσουμε άδεια

 

Εικόνα Εικόνα

You can play at the park…

You can't pick flowers

 

Μπορούμε να μιλήσουμε για κανόνες, κανονισμούς και γενικά για ό,τι μας επιτρέπεται ή δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε χρησιμοποιώντας το ρήμα Can/Can't. Το Can εκφράζει πράγματα που μας επιτρέπεται να κάνουμε και το Can't εκφράζει πράγματα που δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε.

 

e.g. This sign means: Εικόνα "You can get help from a doctor or nurse here"
  This sigh means: Εικόνα "You can't ride your bicycle here"

 

8.2a Η φράση You must/You mustn't για να εκφράσει υποχρέωση

Εικόνα Εικόνα

Εικόνα You must stop your car or bus here

Εικόνα You mustn't turn left here

 

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που πρέπει να κάνουμε, χρησιμοποιούμε το ρήμα must.

 

e.g. This sign means: Εικόνα "You must turn right here"

 

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που μας απαγορεύεται να κάνουμε, χρησιμοποιούμε το ρήμα mustn't

 

e.g. This sign means: Εικόνα "You mustn't sound your horn here""

 

9.1 Μετρήσιμα και μη μετρήσιμα ουσιαστικά (Countable and Uncountable nouns)

Τα ουσιαστικά που συναντάμε σε αυτό το κεφάλαιο (τρόφιμα) χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τα μετρήσιμα/αριθμήσιμα (Countable) και τα μη μετρήσιμα/μη αριθμήσιμα (Uncountable) ουσιαστικά.

Τα μετρήσιμα ουσιαστικά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Έχουν ενικό και πληθυντικό αριθμό (apple - apples)
APPENDIX II
 • Μπορούν να πάρουν το άρθρο a/an μπροστά από τον ενικό τους (a sausage/an orange)
 • Μπορούν να μετρηθούν (three eggs)
 • Μπορούν να πάρουν τη λέξη some μπροστά από τον πληθυντικό τους (some biscuits)
 • Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε την ποσότητα ρωτάμε:
  How many...? e.g. How many eggs are there in the fridge?

Τα μη μετρήσιμα ουσιαστικά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Έχουν μόνο ενικό αριθμό (cheese)
 • Δεν μπορούν να πάρουν από μπροστά το άρθρο a/an
 • Δεν μπορούν να πάρουν από μπροστά ένα νούμερο
 • Μπορούν να πάρουν μπροστά τη λέξη some (some ham)
 • Συνήθως τα αγοράζουμε μέσα σε συσκευασίες ή με το κιλό
 • Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε την ποσότητα ρωτάμε:
  How much…? e.g. How much sugar do you take in your milk?

 

  Countable nouns Uncountable nouns
Singular a sandwich/an egg some butter, some lemonade
Plural

some sandwiches

some eggs

----------------------------