Αγγλικά (Δ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Lesson 3: Your yearbook Appendix II: My grammar corner Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
WORK AT YOUR OWN PACE

Δούλεψε στους δικούς σου ρυθμούς

Unit 1

Lesson 2

 

Write and speak

Γράψε το πρόγραμμά σου στον παρακάτω πίνακα και στείλε το σε ένα φίλο σου μαζί με ένα γράμμα. Μπορείς να του/της ζητήσεις να σου στείλει το δικό του πρόγραμμα (αν έχεις φίλο από αλληλογραφία στον οποίο γράφεις γράμματα στα Αγγλικά ή κάποιον ξάδελφο/η σε μια Αγγλόφωνη χώρα ακόμα καλύτερα). Yπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο προγράμματα; Κάνετε τα ίδια μαθήματα;
Εικόνα

Θυμάσαι τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις; Θα τις χρειαστείς:

Language, Maths, Religious Education, Environmental Studies,

Physical Education, Music, English, Art, History

Τώρα δες το πρόγραμμα του Andrew στο μάθημα 2, βρες διαφορές ανάμεσα σε αυτό και το δικό σου και μίλησε για αυτές. Μπορείς να μιλήσεις για τις διαφορές ανάμεσα στις μέρες που έχετε το ίδιο μάθημα: π.χ. "Andrew has got Maths on Monday but I've got Maths on Tuesday" ή να μιλήσεις για τις διαφορές στο πόσες φορές την εβδομάδα κάνετε ένα μάθημα: π.χ. "Andrew has got E.S. three times a week but I've got E.S. four times a week".

APPENDIX I

Can you do extra work?

Διάβασε τα σχόλια που έχει γράψει η δασκάλα της Σοφίας στον έλεγχό της. Μάντεψε για ποιο μάθημα είναι. Διάλεξε λέξεις από τη λίστα που βρίσκεται παρακάτω και βάλε τις στη σωστή θέση στον έλεγχο.

 

Language, Maths, Religious Education, Environmental Studies,

Physical Education, Music, English, Art, History

 

Εικόνα

 

Brownhill School

School Report

Name: Sophia Milton   Class: D
Subject Mark Comments
  A Sophia is an excellent student. She can read very well and she's very good at grammar.
  B She doesn't try very hard. She doesn't like numbers very much.
  A She is excellent. She loves animals and she knows a lot about them.
  A She is very interested in the subject. She knows a lot about the Acropolis and the Parthenon.
  A She is excellent and she knows a lot about Jesus Christ and his life.
  A+ She can make beautiful pictures.
  A+ She is very interested in the subject and she can sing very well.
  A- Sophia is very good at running but she must try and learn how to play basketba ll.
   

Her teacher

Alice White

 

WORK AT YOUR OWN PACE

Unit 2

Lesson 1

Let's play!

Tαίριαξε τις εικόνες με τις λέξεις:

Εικόνα

a) baseball, b) cricket, c) rugby, d) hockey, e) tae kwon do, f) football

1) ………… 2) ………… 3) ………… 4) ………… 5) ………… 6) …………

Τα παραπάνω αθλήματα είναι δημοφιλή σε άλλες χώρες (σε κάποιες χώρες οι άνθρωποι αγαπούν δυο ή τρία αθλήματα). Ταίριαξε τις χώρες με τα αθλήματα. Για να βοηθηθείς υπάρχει το πρώτο γράμμα του κάθε αθλήματος.

Great Britain, Brazil, USA, Greece, India, Korea

 

Great Britain: f……………., c………, r…………, h……….

Brazil: f………………..

USA: b……………….., r…………………….

Greece: f………………

India: f……………… h……………..

Korea: t……….. k……….. d……..

 

Τι ξέρεις για αυτά τα αθλήματα; Πώς παίζονται; Σε ποια χρειάζεται μπάλα; Τι είδους μπάλα χρησιμοποιείται; Χρησιμοποιείται άλλος εξοπλισμός; Αν ξέρεις κάτι για το πώς παίζονται, σήκω επάνω και δείξε το στους συμμαθητές σου.

Τα αθλήματα αυτά είναι δημοφιλή στην Ελλάδα; Ξέρεις άλλα αθλήματα που είναι δημοφιλή σε άλλες χώρες αλλά όχι τόσο γνωστά στην Ελλάδα;

APPENDIX I

Can you do extra work?

Χρησιμοποίησε τις παρακάτω πληροφορίες για ένα παιδί, τον Harry και φτιάξε ένα κείμενο που να μιλά για αυτόν.

 

Name: Harry Topper
Age: 9
Class: D
Favourite Subject: Language
Favourite Sport: basketball
Favourite hobby: fishing
   

Harry Topper is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WORK AT YOUR OWN PACE
Εικόνα

Unit 3

Lesson 2

Write

Γράψε για την περιοχή που ζεις. Θυμάσαι τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις; Θα τις χρειαστείς για να συμπληρώσεις τα κενά:

 

school, house, block of flats, cinema, theatre, sports centre, museum, park,

supermarket, café, shopping centre, church, bank, post office

 

Πρέπει επίσης να θυμάσαι και τι σημαίνουν οι λέξεις/φράσεις next to, between, on the corner of. Πρέπει να διαλέξεις ποια χρειάζεσαι.

 

In my area there is a(n) ……………..……………………… It's (next to/between/on the corner of)......................

…………………………………………………………………….……………………............................…………………............................

…………………………………………………………………….……………………............................…………………............................

There is a(n)………………………………………………., too. It's (next to/between/on the corner of)......................

…………………………………………………………………….……………………............................…………………............................

…………………………………………………………………….……………………............................…………………............................

…………………………………………………………………….……………………............................…………………............................

Εικόνα
APPENDIX I

Can you do extra work?

Αυτό το κείμενο προέρχεται από ένα τουριστικό έντυπο για μια αγορά στην πόλη Oxford. Διάβασέ το και βρες τουλάχιστον τρία πράγματα που μπορείς να αγοράσεις εκεί. Μπορείς ίσως να βρεις περισσότερα; Πόσα ακόμα; Μην ανησυχείς αν δεν μπορείς να καταλάβεις όλα όσα διαβάζεις

 

The Covered Market

The Covered Market of Oxford was created in 1772. Today the market is more of a lively collection of small shops and stalls where tourists can find everything from clothes and gifts to Oxford sausages or old books. There are cafés, sandwich stalls, bakeries with fresh bread, butchers' with the famous sausages, delicatessens, greengrocers' with fresh fruit and florists' with beautiful flowers. Open: Mon-Sat, 8.00-17.00

 

(simplified and abridged from http://www.e-travelguide.info/Oxford/shops.htm)

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα

Εικόνα

Tick at least three boxes
Sandwiches  
Hamburgers  
Bicycles  
Gifts  
Oranges  
Flowers  
Clothes  
Books  
Coffee  
Bread  
Cheese  
Sausages  
Footballs  
WORK AT YOUR OWN PACE
Εικόνα

Unit 4

Lesson 2

Listen and write

Γράψε δυο από τις συνήθειές σου και τις μέρες τις οποίες τις κάνεις. Σκέψου τι κάνεις τις καθημερινές και τι κάνεις το Σαββατοκύριακο. Αλλάζουν οι συνήθειές σου; Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω φράσεις. Θυμάσαι τι σημαίνουν;

watch TV, play at the park, play with my friends, do my homework

Εικόνα
 • On ……………………………..… I ……………..………..………..………..………..………....
  and on ……………………………..... I …………………………………………………..…..….

 

Can you do extra work?

1. Διάβασε τις πληροφορίες και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας την κατάλληλη φράση του καιρού στα κουτάκια (κάποια κουτάκια μπορεί να μείνουν κενά). Διάλεξε από τις παρακάτω φράσεις:

it's hot, it's sunny, it's rainy, it's cold

 

……σε αυτή την περιοχή της Κίνας η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι πολύ ζεστές εποχές αλλά οι χειμώνες είναι κρύοι και επικρατεί συνήθως συννεφιά….

…η Βραζιλία είναι μια χώρα με ζεστά καλοκαίρια γεμάτα λιακάδα αλλά κρύους και βροχερούς χειμώνες….

….η κεντρική Αφρική είναι μια περιοχή της γης με πολύ υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου…..

….στην Ινδία, τα καλοκαίρια είναι ζεστά αλλά την εποχή των μουσώνων (φθινόπωρο και χειμώνα) έχει πολλές βροχές…….

 

  winter spring summer autumn
China        
Brazil        
Africa        
India        
APPENDIX I
Εικόνα

Unit 5

Lesson 2

Write and speak

O Andrew θέλει να μάθει περισσότερα για τα Ελληνικά έθιμα των Χριστουγέννων. Μπορείς να τον βοηθήσεις; Γράψε για τα Ελληνικά έθιμα και διάβασε τις ιδέες σου στην τάξη. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω λέξεις. Θυμάσαι τι σημαίνουν;

put, eat, open, send, sing, make, decorate, go
always, often, sometimes, never

 

Διάβασε τις παρακάτω ερωτήσεις. Μπορεί να σου δώσουν και αυτές ιδέες:

 • Do we decorate a Christmas tree?
 • Do we send cards to each other?
 • Do children sing carols? When do they sing them?
 • Do children get presents? When do they open them?
 • Does Santa Claus put the presents in the children's stockings?
 • Do we have Christmas dinner? What do we eat?

 

Εικόνα

At Christmas we .........................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

WORK AT YOUR OWN PACE

Can you do extra work?

Διάβασε τις πληροφορίες για τα παιδιά και συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στα κενά:

Εικόνα

 

  Ann Chris Peter Joanna
always Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
often Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
sometimes Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
never Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα

 

Εικόνα

Εικόνα : listen to music

Εικόνα: read books

Εικόνα: play computer games

Εικόνα: ride his/her bike

 

 • At the weekend, Chris ................................... rides his bike, but Ann never ....................................................................................................................................
 • At the weekend, Peter..................................... plays computer games and Ann.................................. listens to music.
 • At the weekend, Peter ......................................... reads books, but Joanna ................................................ reads books.
 • At the weekend, Chris and Joanna never .................................................................
APPENDIX I
Εικόνα

Unit 6

Lesson 1

Write your riddle

Γράψε ένα αίνιγμα για το αγαπημένο σου ζώο. Μίλησε για αυτό, αλλά μην πεις το όνομά του. Μπορούν οι συμμαθητές σου να βρουν για ποιο ζώο πρόκειται; Διάβασε το αίνιγμά σου στην τάξη και ρώτησε τους συμμαθητές σου: "Which animal is it?"

Μπορείς να δώσεις τις παρακάτω πληροφορίες για αυτό:

 • Πού ζει; Ίσως χρειαστείς τις φράσεις: in the sea, in the jungle, in a forest, in a house, on a farm
 • Τι εμφάνιση έχει; Ίσως χρειαστείς τις φράσεις: it is big/small, it is long/short, it has got a tail/wings/four legs, it hasn't got hands, it is black and white/brown/grey
 • Τι τρώει; Ίσως χρειαστείς τις φράσεις: it eats fruit/fish/carrots/meat, it likes milk
 • Τι κάνει; Ίσως χρειαστείς τις φράσεις: it climbs trees, it swims in a pond, it makes milk, it runs fast
Εικόνα
WORK AT YOUR OWN PACE

Can you do extra work?

Διάβασε τις πληροφορίες για το δελφίνι και γράψε ένα κείμενο για αυτό:

 

Dolphin

ΤΑYΤOΤΗΤΑ

Επιστημονικό όνομα: Delphinus delphis Εικόνα
Κοινό όνομα: Δελφίνι
Βάρος 75-110 κιλά
Μήκος: 1,5-2,0 μέτρα (μέγιστο 3,5μ.)
Σχήμα: Λεπτό σώμα, προτεταμένο και μυτερό ρύγχος, ψηλό ραχιαίο πτερύγιο σε σχήμα μισοφέγγαρου στο μέσο του σώματος
Χρώμα: Το χρώμα της ράχης ποικίλλει (μαύρο, σκούρο μπλε, γκρι), κοιλιά και πλευρά ασπροκίτρινα, ουρά ανοιχτόχρωμη γκρίζα.
Βιότοπος: Ζει σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, σε μικρές ομάδες
Μέσος όρος ζωής 20 - 40 χρόνια
Κύριες απειλές: Η έλλειψη τροφής λόγω υπεραλίευσης, η θαλάσσια ρύπανση, η αιχμαλωσία τους από διάφορα αλιευτικά εργαλεία, κυρίως αφρόδιχτα.

(simplified and abridged from www.wwf.gr)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

APPENDIX I

Unit 7

Can you do extra work?

Διάβασε τις πληροφορίες για άλλο ένα επάγγελμα που χάνεται και συμπλήρωσε ό,τι λείπει στο κουτάκι.

 

 

Εικόνα

O παγωτατζής

Τα παλιά χρόνια το παγωτό δεν πουλιόταν όπως πουλιέται σήμερα. Το έφτιαχνε ο παγωτατζής με πολύ κόπο. Σηκωνόταν πολύ πρωί για να μεταφέρει τον πάγο στο σπίτι του πριν τον πιάσει ο ήλιος. Έπρεπε ακόμα να πάρει το γάλα, να το βράσει, να πάρει τα αυγά και όλα τα άλλα υλικά που χρειαζόταν. Το έφτιαχνε στο μικρό του εργαστήριο και έβγαινε στο δρόμο με το καροτσάκι του και την άσπρη του ποδιά διαλαλώντας το εμπόρευμά του: «Καϊμάκι παγωτό, όλο βούτυρο και αγνό». Μόλις τον άκουγαν τα παιδιά έτρεχαν να ζητήσουν από τους γονείς τους χρήματα για να το γευτούν, καθώς ήταν μεγάλη πολυτέλεια. O παγωτατζής δούλευε από νωρίς το πρωί μέχρι που να τελειώσει το παγωτό του, που τέλειωνε γρήγορα, γιατί δεν μπορούσε να φτιάξει μεγάλες ποσότητες.

 

AN OLD JOB

Job: ice cream seller

Place of work: .........................................

Special clothes: ........................................

Duties: ...................................................

Hours of work: from ............................ till his ice cream finishes

WORK AT YOUR OWN PACE

Lesson 1

Read and write (+app. I)

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα δουλέψετε σε ομάδες των 4-6 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει 10 λεπτά να κοιτάξει την παρακάτω εικόνα και να προσπαθήσει να γράψει όσο πιο πολλές προτάσεις μπορεί για να περιγράψει τι κάνουν τα παιδιά. Η ομάδα με τις περισσότερες σωστές προτάσεις είναι η νικήτρια.

Εικόνα
Βάλτε τις λέξεις στη σωστή σειρά και φτιάξτε προτάσεις για να περιγράψετε τι κάνουν τα παιδιά στην εικόνα:
APPENDIX I
 • drinking/lemonade/Barbara/is
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • dancing/on/teacher's/is/John/the/chair
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Mike/reading/ /comic/is/a
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Sheila/talking/and/Mary/are
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • crisps/is/eating/George
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • writing/on/the/Jim/wall/is
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Betty/to/listening/music/is
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Jack/are/playing/Nick/and/football
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Philip/are/drawing/and/David
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Andrew/sleeping/is
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • are/Mark/and/a/board/Pat/game/playing
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • are/Sarah/and/Sophia/dancing
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WORK AT YOUR OWN PACE

Unit 8

Lesson 2

 

New words!

Ταίριαξε τις πινακίδες της τροχαίας με τις παρακάτω φράσεις. Γράψε τα γράμματα δίπλα από τους αριθμούς:

 

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
1. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση 2. Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι 3. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή 4. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών σημάτων 5. Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
6. Τέλος ορίου ταχύτητας 7. Προσοχή, επικίνδυνες στροφές 8. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα 9. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς 10.Yποχρεωτική πορεία προς τα εμπρός

 

Δες πώς χωρίζουμε εδώ τις φράσεις σε κατηγορίες. Ίσως βοηθηθείς:

 • Αυτές οι φράσεις μας προειδοποιούν για κίνδυνο και οι πινακίδες τους έχουν τριγωνικό σχήμα:
  c. Be careful, there are pedestrians here e. Be careful, there is danger ahead
  i. Be careful, there are dangerous turns ahead
 • Αυτές οι φράσεις μας απαγορεύουν κάτι και οι πινακίδες τους έχουν στρογγυλό σχήμα με κόκκινο πλαίσιο:
  a. Don't turn left here b.You can't park your car here f. You can't walk here
  d. You can't drive your car into this road h. You can't sound your horn here
 • Αυτή η φράση μας επιτρέπει κάτι και η πινακίδα της είναι λευκή:
  g. You can drive at more than 40 kmph
 • Αυτή η φράση μας υποχρεώνει να κάνουμε κάτι και η πινακίδα της είναι μπλέ:
  j.You must go straight ahead

1….., 2….., 3….., 4….., 5….., 6….., 7….., 8….., 9….., 10…..

APPENDIX I

Εικόνα

Can you do extra work?

Γράψε οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε, όταν είμαστε πεζοί.

Τι πρέπει να προσέχεις, όταν είσαι πεζός

 1. Όταν περπατάς, να μην είσαι αφηρημένος, ούτε να διαβάζεις ή να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Να ακούς προσεκτικά για ήχους από οχήματα, όπως ήχο μηχανής ή κόρνα.
 2. Να περπατάς στο πεζοδρόμιο και όχι μέσα στο δρόμο.
 3. Μην περνάς το δρόμο τρέχοντας.
 4. Όταν θέλεις να διασχίσεις το δρόμο, να περιμένεις πάνω στο πεζοδρόμιο και όχι πάνω στο δρόμο.
 5. Να διασχίζεις το δρόμο σε φανάρια και σε διαβάσεις πεζών και να περιμένεις πρώτα να ανάψει ο 'Γρηγόρης' και να σταματήσουν τα αυτοκίνητα πριν περάσεις απέναντι.

Και κυρίως, μάθε να προστατεύεις τον εαυτό σου από τα αυτοκίνητα. Μην ξεχνάς ότι είτε εσύ πέσεις πάνω σε ένα αυτοκίνητο ή εκείνο σε σένα, ΕΣY θα είσαι ο ΧΑΜΕΝOΣ!

(adapted from http://dim-sapon.rod.sch.gr)

 

Εικόνα

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Εικόνα

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

WORK AT YOUR OWN PACE

Εικόνα

 

Unit 9

Lesson 1

 

Write

Starter

 

 

Main course

 

 

Dessert

 

 

Είσαι ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου υγιεινής διατροφής. Γράψε στο κουτί το μενού της ημέρας. Διάβασε το μενού στην τάξη. Ποιος από τους συμμαθητές σου θέλει να έρθει στο εστιατόριό σου;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέξεις από την παρακάτω λίστα τροφών. Ρώτησε το δάσκαλο/τη δασκάλα σου τι σημαίνουν:

Starter: soup, tomato salad, carrot salad, sandwich, cheese, milk

Main course: fish, meat, chicken

Dessert: oranges, apples, bananas, pears, yoghurt with honey

Can you do extra work?

Δες τις εικόνες και βάλε τις φράσεις στη σωστή σειρά:

Εικόνα

An omelette

 • Grate the cheese
 • Pour the oil in the frying pan
 • Pour the mixture in the frying pan
 • Fry the omelette on both sides
 • Beat the eggs
 • Add some salt and pepper
 • Add the cheese in the bowl with the eggs

 

 

INGREDIENTS

 • two eggs
 • some cheese
 • some oil
 • some salt
 • some pepper
APPENDIX I

Unit 10

Lesson 1

Read and write (+app. I)

Η Κα Σταθάκη, η δασκάλα των παιδιών, κάνει μια έρευνα για τη ζωή των μαθητών της. Μπορείς να τη βοηθήσεις να βρει τις πληροφορίες που θέλει; Για να βοηθηθείς, ψάξε στα κομμάτια με διαφορετικό χρώμα μέσα στα κείμενα.

 

 

 • who goes to an island every summer: ..............................................................
 • who likes pizza and spaghetti and cheese ..................................................
 • who does a sport every week:................
 • who doesn't stay in Athens at Easter: .... ..............................................................

Find someone ..........................................

 • who can speak three languages: ..........
 • who has got a pet:..................................
 • who likes the city where he/she lives: ..............................................................
 • who likes making things:........................
 • who collects things: ..............................
 • who hasn't got any brothers or sisters: ..............................................................

 

ΕικόναHi! My name is Betty and I'm ten years old. I like reading books and doing sports. I play volleyball every Saturday at the sports centre in my area. I do horse riding, too. My grandparents live in a village near Arta and they've got a horse. We go there every Easter and I ride her. I ca ll her 'Blackie', because she's black. I feed her, wash her and brush her. I love Blackie very much.
ΕικόναHi! My name is Andrew Marinellis. I am a new pupil in this school and I'm half Greek and half British. I like it here in Athens and I like my school and my new friends. My favourite sport is basketball and my hobby is making models. My favourite subject is History, because I like learning about ancient Greece. I've got a sister. Her name is Amy. We play games together and she is my best friend.

 

ΕικόναHello! I'm Nick Mitchel. I am ten years old. My father is American and my mother is Greek. I haven't got any brothers or sisters, but I've got a dog, Scooby. I love him very much and he's my best friend. I take him to the park and we play together. I like football and my favourite colour is blue. I like sausages and chips but I don't like ice cream and chocolate. I also like swimming and I can swim very well. My mother comes from Mytilene and every summer we go there. When we are there, I go swimming every day.
ΕικόναHello! I'm Sophia. I'm half Greek and ha lf Rumanian. My father is Greek and my mother is from Romania. I've got an older sister. She is a student at the University. I like listening to music and dancing and I've got a large collection of CDs. My favourite colour is pink and my favourite food is pizza and spaghetti and cheese. I've got a pen friend. Her name is Olina. She likes pizza, like me, and her favourite colour is pink, too. I like languages and I can speak Greek, Rumanian and English.
WORK AT YOUR OWN PACE

Can you do extra work?

Εδώ βλέπετε μια παραδοσιακή Ρουμάνικη ιστορία που είπε στη Sophia η μαμά της. Η Sophia διηγήθηκε στον Andrew την ιστορία και τώρα του κάνει ένα 'τεστ' για να δει αν την πρόσεχε. Μπορείς να βοηθήσεις τον Andrew να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις της Sophia; Σημείωσε τις σωστές με ένα R και τις λάθος με ένα W.

 

Πώς η λαγουδίνα κορόιδεψε το λύκο

Μια χειμωνιάτικη μέρα ένας πεινασμένος λύκος συναντά μια λαγουδίνα. «Εεε! Σταμάτα!» της λέει, «Θέλω να σε φάω!». Αλλά η λαγουδίνα χωρίς να φοβηθεί του απαντάει: «Καλέ μου λύκε, είμαι πολύ αδύνατη. Δε θα χορτάσεις αν με φας. Δεν περιμένεις καλύτερα μέχρι την άνοιξη που θα φυτρώσει καινούργιο χορτάρι για να φάω και να παχύνω; Τότε θα φας καλά. Και αν πεινάς πολύ, πήγαινε στο χωριό. Γίνεται ένας γάμος και όλοι θα είναι στο γλέντι. Μπορείς να μπεις σε κανένα κοτέτσι και να φας καμία κότα ». Τότε ο λύκος της απάντησε: «Καλά, σε αφήνω για τώρα, αλλά να ξέρεις όταν θα τελειώσει η άνοιξη, θα έρθεις να σε φάω και θα φέρεις και τα μικρά σου». «Εντάξει, κυρ-Λύκο» απάντησε η λαγουδίνα και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του.

Μια μέρα όταν πέρασε η άνοιξη, ο λύκος ξανασυνάντησε τη λαγουδίνα και της θύμισε την υπόσχεσή της. «Να με περιμένεις την άλλη Κυριακή στο ξέφωτο του δάσους κυρ-Λύκο» είπε τότε η λαγουδίνα. «Μην ξεχάσεις να φέρεις και τα μικρά σου» της είπε ο λύκος. «Εντάξει» απάντησε η λαγουδίνα. Και έφυγε πηδώντας χαρούμενα.

Την άλλη Κυριακή μάζεψε τα έξι λαγουδάκια της και τους είπε: «Θα πάμε να συναντήσουμε ένα λύκο, αλλά δεν πρέπει να φοβηθείτε. Θα κάνετε ό,τι θα σας πω». Τα λαγουδάκια απάντησαν: «Εντάξει, μαμά». Καθώς η λαγουδίνα και τα μικρά της περνούσαν από ένα χωράφι με καλαμπόκι, η λαγουδίνα τους είπε: «Κόψτε όλα από ένα καλαμπόκι, βάλτε το στο στόμα σας και αφήστε να κρέμονται απ'έξω τα μουστάκια του. Μετά, όταν θα φτάσουμε στο ξέφωτο, κρυφτείτε πίσω από ένα θάμνο και περιμένετε να σας φωνάξω για να βγείτε».

APPENDIX I

Τα λαγουδάκια έκαναν όπως τους είπε και όταν έφτασαν στο ξέφωτο κρύφτηκαν πίσω από ένα θάμνο το καθένα και περίμεναν. Σε λίγο έφτασε εκεί και ο λύκος. Μόλις είδε τη λαγουδίνα να περιμένει μόνη της φώναξε: «Πού είναι τα μικρά σου; Δεν πιστεύω να είσαι μόνη;». «Μην ανησυχείς» του απάντησε η λαγουδίνα «θα έρθουν σε λίγο, και, να σου πω την αλήθεια, καλά θα τους κάνεις να τους δώσεις ένα μάθημα. Έχουν γίνει φοβερά με την αταξία τους. Από τότε που έφαγαν ένα λιοντάρι δεν έχουν ησυχία», είπε και φώναξε τα λαγουδάκια της να εμφανιστούν.

Τα λαγουδάκια βγήκαν από τις κρυψώνες τους και πλησίασαν τη λαγουδίνα και το λύκο. «Μα, τι κρέμεται από το στόμα τους, κυρα-Λαγουδίνα;» ρώτησε ο Λύκος. «Στο στόμα; Μα τι σου έλεγα τώρα; Έχουν γίνει πολύ άτακτα. Να, καθώς ερχόμασταν εδώ συναντήσαμε έξι λύκους και τους φάγανε και τώρα παίζουν με τις ουρές τους»

Εικόνα

O λύκος δεν τόλμησε να πει τίποτα. Έβαλε την ουρά στα σκέλια και όπου φύγει φύγει. Και η λαγουδίνα, χοροπηδώντας, γύρισε στη φωλιά της με τα λαγουδάκια της.

 

 • One day a wolf meets a rabbit Εικόνα
 • The rabbit wants to eat the wolf Εικόνα
 • The wolf wants to eat the rabbit and her babies Εικόνα
 • The rabbit has got five babies Εικόνα
 • The rabbit and the wolf are going to meet on Monday Εικόνα
 • The baby rabbits put a tomato in their mouths Εικόνα
 • The baby rabbits have got a wolf in their mouths Εικόνα
 • In the end of the story, the wolf doesn't eat the rabbit and her babies Εικόνα