Μουσική (Γ και Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εισαγωγή-Περιεχόμενα 2. Hχόχρωμα – ήχος και χρώμα μαζί Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
1. Οι περιπέτειες του ήχου
Σε αυτό το κεφάλαιο
Ένα μεγάλο ταξίδι ξεκινάει, ένα ταξίδι γεμάτο ήχους. Ανακάλυψε
από πού έρχονται, μάθε τα μυστικά που κρύβουν και διασκέδασε
με τις περιπέτειές τους!
Θα χρειαστείς: ένα κασετόφωνο
Ήχοι!...Αμέτρητοι ήχοι που φτάνουν κοντά σου από παντού.
Ήχοι που ταξιδεύουν άλλοτε από μακριά, άλλοτε από κοντά, ήχοι ευχάριστοι αλλά
και ήχοι ενοχλητικοί.
Πώς όμως παράγονται οι ήχοι;
Δεν έχεις παρά να κοιτάξεις τις
παρακάτω εικόνες και να δεις
τρόπους με τους οποίους μπορείς
να παράγεις ήχους.
Kοίταξε πόσοι ήχοι μπορούν να ακουστούν
από το σώμα σου. Προσπάθησε να τους
δοκιμάσεις όλους. 
Προσπάθησε και συ μαζί με τους
συμμαθητές σου να δημιουργήσετε
ήχους με τους παραπάνω τρόπους.
Σκέψου τους ήχους που μπορούν να βγουν παρατηρώντας τις παρακάτω εικόνες.
Οι ήχοι αυτοί δεν παρά-
γονται από τον άνθρωπο,
αλλά η ίδια η φύση τούς
προκαλεί, γι' αυτό ονομά-
ζονται ήχοι της φύσης.

βίντεο Ηχοι της φύσης

Οι ήχοι όμως των αντι-
κειμένων που κατασκευά-
ζει ο άνθρωπος ονομάζο-
νται τεχνητοί ήχοι.
Γνωρίζεις πώς ταξιδεύουν οι ήχοι;
Αν δοκιμάσεις να ρίξεις ένα βό-
τσαλο στο νερό, θα δεις ότι δημι-
ουργείται στην επιφάνειά του ένας ε-
λαφρύς κυματισμός. Το ίδιο συμβαί-
νει κι όταν ένας ήχος φτάνει στ' αυ-
τιά σου. Μόνο που αυτή τη φορά τα
κύματα που δημιουργούνται είναι α-
όρατα, ονομάζονται ηχητικά κύματα
και ταξιδεύουν με τον αέρα. Video Youtube
Όλοι οι ήχοι είναι μουσικοί ήχοι;
O άνθρωπoς από τα πολύ παλιά χρό-
νια για να εκφράσει τα συναισθήματά
του χρησιμοποίησε κάθε λογής ήχους.
Τους οργάνωσε με τέτοιο τρόπο ώστε έ-
φτιαξε τη μουσική, που τον συντροφεύ-
ει από τότε σε όλη του τη ζωή.
Χρησιμοποίησε τους ήχους της φωνής, του σώματός σου και διάφορων υλικών από το
φυσικό περιβάλλον για να συνοδέψεις τη φωνή, τα τραγούδια και τους χορούς σου.
Mπορεί ο ήχος ενός αυτοκι-
νήτου ή ενός τηλεφώνου να
είναι μουσική; Youtube
Μπορείς να φανταστείς ένα μουσικό έργο με ήχους, όπως ο ήχος της
βροχής, του ανέμου, των πουλιών, των γυαλιών που σπάνε; Κι όμως, στη
σημερινή εποχή πολλοί συνθέτες χρησιμοποιούν στα μουσικά έργα τους
ήχους από το καθημερινό τους περιβάλλον, μετατρέποντάς τους σε μουσική. Youtube
Ο δάσκαλός σου θα βάλει να ακούσεις ένα τέτοιο
μουσικό παράδειγμα... Youtube
                                        icon
Σε αυτό το κεφάλαιο έμαθες για το μαγικό ταξίδι των ήχων. Πρόκειται
για ήχους που γεννιούνται από τη φύση, το σώμα ή τη φωνή σου,
ήχους από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος που ζεις, ήχους μουσικούς.
Ήχοι που ταξιδεύουν και σε προκαλούν να τους εξερευνήσεις.