Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
54. Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία 56. Διαιρέσεις (ΙΙ) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
55

Διαιρέσεις (Ι)
 
1
 

Το εμπόριο στη Μινωική Κρήτη

Oι Κρήτες πρώτοι στη ναυτιλία
και το εμπόριο στη Μινωική εποχή.

Tεράστια μινωικά πιθάρια για αποθήκευση καρπών και άλλων προϊόντων

Tεράστια μινωικά πιθάρια
για αποθήκευση καρπών
και άλλων προϊόντων

Tα αγγεία χρησίμευαν για την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων. Πολλά αγγεία πωλούνταν σε άλλες χώρες.

Tα αγγεία χρησίμευαν για την αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων. Πολλά αγγεία πωλούνταν σε άλλες χώρες.

Ένας έμπορος στη Μινωική Κρήτη έχει 320 μεγάλα πιθάρια με σιτάρι και θέλει να τα φορτώσει σε καράβια.

Σκέφτεται πόσα πιθάρια να φορτώσει σε κάθε καράβι και πόσα καράβια θα χρειαστεί. Μπορείς να τον βοηθήσεις;

 • Αν σε κάθε καράβι φορτώσει 10 πιθάρια, πόσα καράβια θα χρειαστεί;
  Θα χρειαστεί ....... καράβια. Δικαιολογώ την απάντησή μου.

 • Αν σε κάθε καράβι φορτώσει 20 πιθάρια, πόσα καράβια θα χρειαστεί;
  Θα χρειαστεί ....... καράβια. Δικαιολογώ την απάντησή μου.

 • Αν σε κάθε καράβι φορτώσει 25 πιθάρια, πόσα καράβια θα χρειαστεί;
  Θα χρειαστεί ....... καράβια. Δικαιολογώ την απάντησή μου.

 

Οι μαθητές ασκούνται στο να προσεγγίζουν το διαιρετέο με διαδοχικά πολλαπλάσια του διαιρέτη.

 
2

Κάνω τις διαιρέσεις.

Εικόνα

3

Η επίσκεψη στο μουσείο

Oι 195 μαθητές ενός σχολείου πηγαίνουν επίσκεψη στο μουσείο. Για κάθε 15 παιδιά προβλέπεται ένας δάσκαλος ως συνοδός.

 • Πόσοι συνοδοί χρειάζονται;
  Χρειάζονται .......... συνοδοί.

Τα 195 παιδιά του σχολείου και οι συνοδοί θα πάνε στο μουσείο με λεωφορεία. Τα λεωφορεία είναι των 18 θέσεων.

 • Πόσα λεωφορεία χρειάζονται;
  Χρειάζονται .......... λεωφορεία.

 

 
4

Παρατηρώ τα παραδείγματα και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα

2. Προτείνουμε διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη (π.χ. 44:11, 36:12, 60:15 κ.λπ.).