Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
46. Πολλαπλασιασμοί 48. Μοτίβα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
47

Διαιρέσεις
 
1
 

Μοιράζουμε τις κάρτες

Εικόνα

Σε παιχνίδια με τις κάρτες οι μαθητές έγραψαν τις παρακάτω ισότητες. Μπορείς να συμπληρώσεις τους αριθμούς που λείπουν;

Εικόνα

Οι μαθητές ασκούνται σε καταστάσεις νοερών και οριζόντιων διαιρέσεων.

 
2

Κάνω τις διαιρέσεις.

Εικόνα

 
3
 

Η Mπόνα έχει 53 αυτοκόλλητα και σκέφτεται πώς να τα τοποθετήσει στο άλμπουμ.

Εικόνα
 • Αν σε κάθε φύλλο του άλμπουμ βάλει
  10 αυτοκόλλητα,
  πόσα φύλλα θα χρησιμοποιήσει;

  .....................................................................

 • Αν σε κάθε φύλλο του άλμπουμ βάλει
  8 αυτοκόλλητα,
  πόσα φύλλα θα χρησιμοποιήσει;

  .....................................................................

 • Αν σε κάθε φύλλο του άλμπουμ
  βάλει 6 αυτοκόλλητα,
  πόσα φύλλα θα χρησιμοποιήσει;

  .....................................................................

 • Αν σε κάθε φύλλο του άλμπουμ βάλει
  4 αυτοκόλλητα
  πόσα φύλλα θα χρησιμοποιήσει;

  .....................................................................

2. Προτείνουμε διαιρέσεις που είναι αντίστροφες πράξεις των γινομένων από τον πίνακα της προπαίδειας (π.χ. 21:3, 35:7, 60:10 κ.λπ.)