Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
38. Επαναληπτικό μάθημα 41. Μέτρηση μάζας Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

  • Αριθμοί μέχρι το 7.000

  • Μέτρηση μάζας

  • Παζλ, πλακόστρωτα, μωσαϊκά, συμμετρία.

 

Εικόνα

Κεφάλαιο 40ο:
Αριθμοί μέχρι το 7.000

Εικόνα

Κεφάλαιο41ο:
Μέτρηση μάζας

Εικόνα

Κεφάλαιο 42ο:
Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά

Εικόνα

Κεφάλαιο 43ο:
Η συμμετρία

Εικόνα

Κεφάλαιο 44ο:
Προβλήματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 45ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Στο 40ο κεφάλαιο θα μάθουμε τους αριθμούς μέχρι το 7.000. Θα ξεκινήσουμε με το αρχαίο ελληνικό σύστημα γραφής των αριθμών, το οποίο βασίζεται στα γράμματα της αλφαβήτου. Στο 41ο κεφάλαιο ξεκινώντας με την ανακύκλωση του χαρτιού θα μάθουμε να υπολογίζουμε βάρη με τα γραμμάρια, το κιλό και τον τόνο. Στο 42ο κεφάλαιο, θα ασκηθούμε στη σύνθεση παζλ, στη συμπλήρωση πλακόστρωτων και την ανάλυση μωσαϊκών. Στο 43ο κεφάλαιο θα ασκηθούμε να κατασκευάζουμε σύνθετα σχήματα από άλλα απλούστερα, όπως γίνεται στα παζλ. Γι’ αυτό, θα παίξουμε με ένα κινέζικο παζλ που λέγεται τάγκραμ. Στο 43ο κεφάλαιο θα φτιάξουμε μάσκες και θα πειραματιστούμε με τον καθρέπτη, για να δούμε τα συμμετρικά σχήματα και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, στο 44ο κεφάλαιο θα ασκηθούμε στη λύση προβλημάτων.

40

Αριθμοί μέχρι το 7.000
 
1
 

Το αρχαίο ελληνικό σύστημα αριθμητικής γραφής

Εικόνα

Εικόνα

Οι μαθητές ασκούνται στους αριθμούς μέχρι το 7.000.
Διακρίνουν τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες και υπολογίζουν την αξία τους.

 
 
2

Συμπληρώνω αυτά που λείπουν.

Εικόνα

 
3
 

Κυκλώνω τους αριθμούς στο παρακάτω κείμενο και τους τοποθετώ στα
τετραγωνάκια από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Εικόνα Αυτόν το μήνα επισκέφτηκαν το Μουσείο 4.873 άνθρωποι. Από αυτούς οι 2.946 ήταν μαθητές. Oι 4.643 από τους επισκέπτες δήλωσαν ευχαριστημένοι από την επίσκεψή τους, ενώ 4.634 ζήτησαν ξενάγηση στο μουσείο και 3.987 αγόρασαν αναμνηστικά από το πωλητήριο του μουσείου. Τέλος 4.773 επισκέπτες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επισκεφτούν το μουσείο ξανά. Εικόνα

Εικόνα