Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
33. Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000 35. Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
34


Δεκαδικά κλάσματα

 
1

Υπολογίζω τα μήκη με κλάσματα.

Εικόνα

Έχει μήκος 18 εκατοστά.

Eίναι ............ δέκατο και ............ εκατοστά.

Εικόνα

Εικόνα

Έχει μήκος 1 μέτρο και 56 εκατοστά.

Εικόνα

Εικόνα

Έχει μήκος 2 εκατοστά και 4 χιλιοστά.

Eίναι ............ χιλιοστά και 4 χιλιοστά.

Εικόνα

Εικόνα

Έχει μήκος 8 μέτρα και 54 εκατοστά. Πόσα εκατοστά είναι όλο;

Eίναι ............ εκατοστά

Συμπληρώνω:

Εικόνα

μαθαίνω

Δεκαδικά κλάσματα

Εικόνα

 
 

Οι μαθητές ασκούνται στα δεκαδικά κλάσματα -το δέκατο, το εκατοστό και το χιλιοστό-
και στις μεταξύ τους μετατροπές.

 
 
2

Γράφω και μετατρέπω δεκαδικά κλάσματα.

Εικόνα

 
3

Εικόνα

Έχουμε ένα μεγάλο τετράγωνο το οποίο το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης της επιφάνειας. Το χωρίσαμε σε 100 μικρότερα και ίσα τετράγωνα.

- Πόση θα είναι η επιφάνεια ενός μικρού τετράγωνου σε σχέση με το μεγάλο;

Εικόνα
Εικόνα

Βάφω πράσινο το $\dfrac{1}{100}$ του μεγάλου τετράγωνου.

- Βάφω κόκκινο το $\dfrac{1}{10}$του μεγάλου τετράγωνου.

- Βάφω κίτρινο τα $\dfrac{27}{100}$ του μεγάλου τετράγωνου.

Εικόνα

Με βάση τα παραπάνω συμπληρώνω τις ισότητες:

$\dfrac{27}{100} = \dfrac{...}{100} + \dfrac{...}{100} = \dfrac{...}{10} + \dfrac{...}{100}$


$\dfrac{894}{100} = ... + \dfrac{...}{...} + \dfrac{...}{...}$

Δικαιολογώ την απάντησή μου.

 
Εικόνα

Υπολογίζω

$\dfrac{5}{10} + \dfrac{3}{10} + \dfrac{14}{10} = \dfrac{...}{10} = ... + \dfrac{...}{10}$


$\dfrac{7}{10} + \dfrac{9}{100} = \dfrac{...}{100}$

Δικαιολογώ την απάντησή μου επάνω στο σχέδιο με τα τετράγωνα.

2. Ο δάσκαλος προτείνει προφορικά δεκαδικά κλάσματα και ζητά από τους μαθητές να τα γράψουν και να τα μετατρέψουν σε μικρότερες μονάδες.

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα