Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
12. Προβλήματα 14. Αριθμοί μέχρι το 3.000 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
1

Κάνω αφαιρέσεις με διψήφιους αριθμούς.

Εικόνα

 

 
2

Σχεδιάζω δεξιά ένα παρόμοιο σχέδιο, προσέχοντας οι αποστάσεις που έχουν
μεταξύ τους οι τελείες να είναι 2 εκατοστά.

Εικόνα

 

 

 
3

Μετρώ και βρίσκω πόσοι είναι οι κύβοι σε κάθε περίπτωση.

Εικόνα

Είναι ....... κύβοι

Εικόνα

Είναι ....... κύβοι

Εικόνα

Είναι ....... κύβοι

1. Προτείνουμε αφαιρέσεις με διψήφιους αριθμούς, με κρατούμενο και χωρίς κρατούμενο.

 
 
4

Βρίσκω τα γινόμενα και γράφω το αποτέλεσμα.

Εικόνα

 

 
5

 

Συγκρίνω τις ηλικίες

Εικόνα

Πόσα χρόνια μεγαλύτερη είναι η γιαγιά
Μαρία από την κυρία Κατερίνα;


............................................................

Πόσα χρόνια μικρότερος είναι
ο Λευτέρης από την κυρία Κατερίνα;


.................................................................
 
6

O Πυθαγόρας έχει μέσα στο πορτοφόλι του νομίσματα μόνο των 20 λεπτών.

Εικόνα
  • Αν έχει 4 νομίσματα, πόσα είναι τα χρήματά του συνολικά;

    ......................................................


  • Αν έχει 7 νομίσματα, πόσα είναι τα χρήματά του συνολικά;

    ......................................................  • Αν έχει 10 νομίσματα, πόσα είναι τα χρήματά του συνολικά;

    ......................................................

4. Ο δάσκαλος προτείνει πολλαπλασιασμούς διψήφιων με μονοψήφιους αριθμούς.