Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εισαγωγή-Περιεχόμενα 2. Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

  • Αριθμοί μέχρι το 1.000
  • Οι τέσσερις πράξεις
  • Γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα

Κεφάλαιο 1ο:
Αριθμοί μέχρι το 1.000

Εικόνα

Κεφάλαιο 2ο:
Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών

Εικόνα

Κεφάλαιο 3ο:
Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Εικόνα

Κεφάλαιο 4ο:
Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

Εικόνα

Κεφάλαιο 5ο:
Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Εικόνα

Κεφάλαιο 6ο:
Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Εικόνα

Κεφάλαιο 7ο:
Επαναληπτικό μάθημα

Στο 1ο κεφάλαιο, μέσα από δραστηριότητες πάνω στον πίνακα των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των πόλεων και με την αριθμομηχανή, θα διαβάσουμε και θα αναλύσουμε σε μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες τους τριψήφιους αριθμούς.

Στο 2ο κεφάλαιο με αφορμή αγώνες μπάσκετ θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες, για να υπολογίσουμε με προσθέσεις τα σκορ των αγώνων νοερά και γραπτά σε κάθετη και οριζόντια μορφή.

Στο 3ο κεφάλαιο θα δούμε πίνακες ζωγραφικής σύγχρονων ζωγράφων που ζωγραφίζουν με γεωμετρικά σχήματα, θα παίξουμε με το τάγκραμ και τα αρθρωτά τετράγωνα, και θα αναγνωρίσουμε τα γεωμετρικά σχήματα και κάποια από τα χαρακτηριστικά τους.

Στο 4ο, το 5ο και το 6ο κεφάλαιο ξεκινώντας από πραγματικά φαινόμενα, όπως είναι τα έξι πόδια των εντόμων, τα σμνήνη των πουλιών που πετούν, τα νομίσματα κλπ., θα ασκηθούμε στην προπαίδεια.

1

Αριθμοί μέχρι το 1.000
 
1

Oι αποστάσεις των πόλεων

Εικόνα

Παρακάτω βλέπεις έναν πίνακα χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ έξι πόλεων

  Φλώρινα Tρίπολη Λάρισα Θεσσαλονίκη Kαβάλα Aθήνα  
Αθήνα 592 194 361 513 682 -  
Καβάλα 335 876 323 169 - 682  
Θεσσαλονίκη 166 651 154 - 169 513  
Λάρισα 231 555 - 154 323 361  
Τρίπολη 786 - 555 651 876 194  
Φλώρινα - 786 231 166 335 592     
  • Τοποθετώ στο χάρτη και στον πίνακα, την πόλη ή το χωριό όπου βρίσκεται το σχολείο μου και βρίσκω τις χιλιομετρικές αποστάσεις από τις άλλες πόλεις.
  • Με βάση τα χιλιόμετρα που δίνονται στον πίνακα:
  • Ποια είναι η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης;.............................................
  • Ποια απόσταση είναι μεγαλύτερη:
    Φλώρινα - Τρίπολη ή Καβάλα - Αθήνα; .....................................................................

Πόσα χιλιόμετρα είναι η διαφορά; ................................................................................

Οι μαθητές χειρίζονται τους αριθμούς μέχρι το 1.000. Διακρίνουν τις μονάδες,
τις δεκάδες και τις εκατοντάδες και υπολογίζουν την αξία τους.

 
 
2
 

Θέλω να εμφανίζονται στην αριθμομηχανή, χωρίς να σβήνω ή να
ξεκινάω από την αρχή, διαδοχικά οι αριθμοί:

Εικόνα

 

Αν πατήσω διαδοχικά τα πλήκτρα 8 4 3 θα σχηματιστεί ο αριθμός............


Αν πατήσω διαδοχικά τα πλήκτρα 0 3 9 θα σχηματιστεί ο αριθμός............

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

 

 
3
μαθαίνω

Ανάλυση αριθμού σε Μονάδες, Δεκάδες και Εκατοντάδες

O αριθμός 573 αποτελείται από 5 Εκατοντάδες, 7 Δεκάδες και 3 Μονάδες
ή από 57 Δεκάδες και 3 Μονάδες.
O αριθμός 573 μπορεί να γραφεί ως εξής:
500 + 70 + 3

 
 
Αναλύω τον αριθμό σε άθροισμα όπως στο παράδειγμα.   Βρίσκω και συμπληρώνω το άθροισμα.

245 = 200 + 40 + 5

536 =

405 =

777 =

      

300 + 20 + 6 = 326

400 + 80 + 5 =

700 + 40 + 9 =

800 + 3 =

900 + 60 =

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα