Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη φίλη της, αλλά κάπου μπερδεύτηκε.
Βρες τις προτάσεις που δεν ταιριάζουν και βόηθησέ την να ξαναγράψει σωστά το γράμμα.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.