Τι ζωγράφισαν τα παιδιά; Χώρισε τις λέξεις σε συλλαβές και γράψτες στα κουτάκια.
Μετά γράψε με τη σειρά τη συλλαβή που είναι στο κόκκινο κουτάκι και θα το μάθεις.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.