Ουπς!!! Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκαναν οι φίλοι μου.
Ξαναγράψε τις λέξεις σωστά. Βοήθησέ με να διαβάσω την πρόταση.Η ρά-Χα με την ρέ-πα-α της βα-διά-σε ένα βλί-βι-ο
για έναν παράξενο νή-πλα-τη. Τον νή-πλα-τη Μπεχ.info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.