Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
51. Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες 53. Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε) Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Εικόνα Υπάρχουν παράλληλες ευθείες σε ένα τρίγωνο; Σε ένα τετράγωνο;

Τα παιδιά στην τάξη της Μαρίνας κάνουν κολάζ με θέμα τα σήματα της τροχαίας. Ποια σήματα έφτιαξαν τα παιδιά; Αντιστοιχίζω:

Εικόνα

Εικόνα Παρατηρώ πώς έφτιαξε η Μαρίνα το σήμα της. Το φτιάχνω κι εγώ με τον ίδιο τρόπο στο σχήμα από το Παράρτημα. Συνεργάζομαι με τον διπλανό μου.

Εικόνα

Έφτιαξε ένα ευθύγραμμο τμήμα 8 εκατοστών

Εικόνα

Έφερε κάθετα με το ορθογώνιο τρίγωνο στην κάθε άκρη ένα ευθύγραμμο τμήμα μήκους 2 εκ.

Εικόνα

Ένωσε με το χάρακα τα δύο σημεία και όταν τα μέτρησε, βρήκε ότι η απόσταση είναι 8εκ.

Εικόνα

Τα χρωματίζω σωστά


Αναγνώριση παράλληλων ευθειών εμπειρικά.

 

Εργασίες

1. Ποιο παιδί έχει στο φυτολόγιό του πιο πολλά εκθέματα, η Μαρίνα ή ο Σπύρος;

Εικόνα

  • Προεκτείνω με το χάρακά μου τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΓ και ΒΔ.

Τι παρατηρώ;

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.

2. Ποιο παιδί έφτιαξε πρόβλημα που μπορεί να λυθεί, ο Πέτρος ή η Νεσχάν;

Εικόνα

  • Προεκτείνω με το χάρακά μου τα ευθύγραμμα τμήματα ΖΗ και ΙΘ.

Τι παρατηρώ;

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη.
Ο Μιχαήλ έχει παρατηρήσει ότι οι κολυμβητές κολυμπούν μέσα στις δικές τους λουρίδες (διαδρομές). Οι διαδρομές είναι παράλληλες. Εικόνα

2. Προεκτείνω με το χάρακα παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα κατά ένα εκατοστό.

Εικόνα

 

Εικόνα

Οι γραμμές που δεν συναντιούνται όσο και αν τις προεκτίνουμε με τον χάρακα,λέγονται παράλληλες.

Παραδείγματα:

Εικόνα