Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή
50. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β) 51. Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 45 έως 50:

  • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
  • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
  • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

 

1.Διαχειρίζομαι τριψήφιους.

Παρατηρώ προσεχτικά και συμπληρώνω με τους σωστούς αριθμούς.

Εικόνα

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

 

3. Λύνω προβλήματα.

Στο σχολείο του Μιχαήλ είναι 128 αγόρια και 60 κορίτσια περισσότερα από τα αγόρια. Πόσα συνολικά είναι τα παιδιά στο σχολείο του Μιχαήλ;

Εκτιμώ: περίπου .............

Υπολογίζω με ακρίβεια:

  • Το παιχνίδι που αγόρασε ο Πέτρος έχει τετραπλάσια τιμή από το βιβλίο της Σαβίνας. Πόσο κοστίζει το βιβλίο της Σαβίνας;

Εικόνα

3. 3. Μετρώ το χρόνο με το ρολόι.

  • Πόση ώρα έκαναν ο Πέτρος με τον πατέρα του για αγορές στο σούπερ μάρκετ.

Εικόνα

 

  • Ο κύριος Στέφανος, για να ξυπνήσει, έβαλε το ξυπνητήρι να χτυπήσει σε 3 ώρες. Δείχνω στο δεύτερο ρολόι τι ώρα θα χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Εικόνα

  • Ο πατέρας του Γιώργου είναι ψαράς. Αγόρασε 125 μέτρα σκοινί για να δένει την άγκυρα στη βάρκα του. Σήμερα το πρωί σταμάτησε τη βάρκα στο σημείο που είχε βάθος 530 μέτρα για να ψαρέψει με το Γιώργο. Θα φτάσει η άγκυρα στο βυθό; Εκτιμώ:............................

Πόσο σκοινί θα χρειαζόταν αν ήθελε η άγκυρα να ακουμπήσει στο βυθό;

Εικόνα